I am writing this page for Mobile Phone in English with Google translator. Click the English version and see the result.
Personlige oplysninger:
Hjemstavn: Varde
Hobby: Fiskeri, Jagt, Elektronik og IT
Uddannelsesmæssig baggrund:
Svagstrømsingeniør 1969, Odense Teknikum
Radio og TV mekaniker 1964 fra Håndværkerskolen i Sønderborg
I lære: Varde Radio & TV 1959 til 1964
Realeksamen 1959, Sct. Jacobi Skole
Beskæftigelsesmæssig baggrund:
F L SMIDTH A/S 1991 til 2001
NTP ELEKTRONIK A/S 1988 til 1991
MEDIMATIC A/S 1984 til 1988
DISA ELEKTRONIK A/S 1971 til 1984
Ingeniørtropperne, Farum 1970
Bosch, Lange Jørgensen, Odense 1969

En dejlig forårsdag ved Karlstrup Kalkgrav med en flot regnbueørred
En dejlig forårsdag ved Karlstrup Kalkgrav med en flot regnbueørred

Endnu en skøn forårsdag ved Stensån med en blank laks på 5,5 kg
Endnu en skøn forårsdag ved Stensån med en blank laks på 5,5 kg
F L SMIDTH A/S 1991 til 2001
Ansat som eksportingeniør til bearbejdning af markedsområderne: Norge, Sverige, Østrig, Schweiz og Indonesien.

Brancheområde: Cementindustrien, Paper and Pulp, Celluloseværker, Kalkværker og Magnesitværker med reservedele, handelsvarer, standardmaskiner samt OEM-produkter og serviceydelser til kunderne. Arbejdet kræver stor selvstændighed og evne til at arbejde systematisk og målbevidst for at opnå et betydeligt mersalg over en kort periode.

Fra 1994 systemprogrammør i QPRO, Lotus og EXCEL, samt fra 1998 IT koordinator for salgsafdelingen.
NTP ELEKTRONIK A/S 1988 til 1991
Ansat som salgsingeniør med markedsområderne: BRD, Østrig og Schweiz.

Brancheområde: Radio og TV stationer samt P&T med måleudstyr for kontrol af audiosignaler, samt tonkoppelfelter til "routing" af lyden fra kilden til forbrugeren. Systemerne er komplekse og anvender for en stor del software kontrol.
MEDIMATIC A/S 1984 til 1987
Ansat som Regional Sales Manager med markedsområderne: Skandinavien, EU, Schweiz og Nordamerika.

Brancheområde: Hospitalssektoren og private klinikker med elektromedicinsk måleudstyr med hovedvægt på: Ultralyd Doppler og Strain Gauge Plethysmographer for ikke-invasive undersøgelser af perifere vasculærer sygdomme. SPECT SYSTEM for ikke-invasive undersøgelser af blodgennemstrømningen i hjernen. Systemet er baseret på en stor mængde software for bearbejdelse af et højt opløseligt billede af hjernen. Det er et diagnostisk udstyr, som henvender sig til neurologer, kardiologer, fysiologer og kirurger.
DISA ELEKTRONIK A/S 1971 til 1984
Ansat som salgsingeniør med markedsområderne: Østeuropa, ASEAN, Taiwan, Hong Kong, Korea og Vesteuropa.

Brancheområde: Hospitalssektoren med elektromedicinsk måleudstyr (kapitalgoder) og forbrugsartikler med hovedvægt på EMG, EEG og Urologi. Diagnostisk og terapeutisk udstyr som henvender sig til neurologer, neurofysiologer, psykiatere, øjenlæger, hals-, næse-, ørelæger og urologer.

Brancheområde: Industrien med videnskabelig måleudstyr (hardware) og systemer (software) med hovedvægt på LASER (hastighed, flow og vibrationer), Hot Wire Anemometer (hastighed, flow og temperatur), Kapacitetstransducer (tryk og displacement).
Kurser og foreningsarbejde under ovennævnte jobs:
Tack Management: Salgs kursus

Industrirådet: Salg til industrien

Østlands klubben: Salg til Østeuropa

AKP Management Service: Salgs kursus

F.L.S. intern: Wordperfect, Lotus, QPRO, Excel,
Word, Access og PowerPoint

F.L.S. ekstern: Cement teknologi, E. Kjellerup Hansen

Allan Hjorth: International kommunikation og adfærd

Foreningsarbejde i FLS sociale foreninger i 10 år

Formand for FLS Sportsfiskerforening i 6 år

Skrevet en artikel "Selvstudium i salgsteknik"

Mit arbejde med elektromedicinsk måleudstyr
Jeg laver en undersøgelse med en hjernescanner,
der senere blev installeret på Bispebjerg Hospital
Jeg laver en undersøgelse med en hjernescanner, der senere blev installeret på Bispebjerg Hospital


Her arbejder jeg med en af de første danske hjerne scanner udviklet i samarbejde med Niels Lassen på Bispebjerg Hospital. Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Bispebjerg. Hospital har tradition for at være i front med ny teknologi. Allerede tilbage i 1970´erne var Bispebjerg de først til at foretage hjernescanninger.

Mit arbejde med videnskabeligt forskningsudstyr
Jeg afholder et symposium på Polyteknisk Læreanstalt i Kiev i 70'erne
Jeg afholder et symposium på Polyteknisk Læreanstalt i Kiev i 70'erne

Dengang lå den russiske flåde i Havnebyen Novorossijsk ved Sortehavet. Russerne var interesseret i at købe udstyr til kontaktløs hastighedsmålinger i luft (supersonisk) og vand, og det kan man gøre med et LASER Anemometer. Men da byen er et forbudt område for udlændinge, måtte vores møde afholdes på Polyteknisk Læreanstalt i Kiev, Ukraine. Jeg ses her på talerstolen, men kan I gætte, hvem der ser en over skulderen?


 
Tilbage til siden, hvor du kom fra.


one.com
one.com