Excel regneark


På denne side finder man alle Excel 2007 regneark, som jeg har lavet til min hjemmeside. De er opdelt i to grupper: Første gruppe er en Excel 2007 projektmappe med Makroer, anden gruppe er 2007 Excel projektmappe uden makroer. Jeg har nogle "gamle" regneark fra 1997 op til 2007. Med tiden vil denne gruppe blive konverteret til Excel 2007 projektmappen og indgå på siden. Vil man bruge Makroer, skal man selv aktivere denne funktion, og jeg kan garantere, at det er 100 % sikker at bruge disse Makroer i mit regneark.

NB: Senere har det vist sig, at man ikke kan åbne .XLSM regneark med makroer i web. Hvorfor! ved jeg ikke endnu? Prøv uden makro.


Excel Projektmappe med Makroer® - Åbn alle link i et nyt vindue, så går det.

Design Gain and Offset in Op-Amp
med makroer

Design Gain and Offset in Op-Amp
uden makroer
Design Gain og Offset i Operational-Amplifiers®

Med dette Excel regneark kan man designe Gain og Offset i Operational-Amplifiers på under 1 minut. Det kræver blot kendskab til Vcc spændingen i volt, VinZS og VinFS min og max af Input og VoutZF og VoutFS min og max af ønsket output. Der er fire modeller, da linjens ligning er givet ved:

Y = +-(m*X) +-b

Her repræsenterer Y=Vout, m=Gain, X=Vin og b=Offset. Regnearket er Password beskyttet og benytter Makroer, som skal aktiveres, hvis man vil have fuld glæde af regnearket. Kan dog benyttes uden at aktivere Makro knappen.

Reg.No.1260
Indkøbsliste til en fisketur
med makroer

Indkøbsliste til en fisketur
uden makroer
Indkøbsliste til en fisketur, ferietur eller andet ophold i naturen, hvor logi med køkken er til rådighed.®

Dette Excel regneark har jeg brugt flittigt, når vi skulle på en uges fisketur til Sverige. Det er ikke meningen, at man skal købe alt og i den mængde, som er angivet. Brug arket som en huskeseddel, hvor du kan få gode ideer fra. Regnearket er IKKE Password beskyttet, så pas på ikke at slette noget. Regnearket indeholder mange Makroer og kan kun benyttes, hvis Makro er aktiveret. Jeg vil løbende revidere regnearket, når jeg får tid til nye tilføjelser.

Reg.No.0000
Hysteresi beregninger for LM339 inverting comparator
med makroer

Hysteresi beregninger for LM339 inverting comparator
uden makroer
Hysteresi beregninger for LM339 inverting comparator ®

Dette Excel regnearket er Password beskyttet. Makro knapperne udskriver Diagrammerne. Regnearket har 4 ark: "Diagram" - "Beregning" - "New" - "Tabel". Arket "Diagram" viser resultatet af potentiometerets P1 indsrilling. Regnearket er til min Temperature Controller, som ses på¨regnearket.

Reg.No.1259
Carey Foster bridge
med makroer

Carey Foster bridge
uden makroer
Carey Foster bridge®

Med dette Excel regneark kan man bestemme en ubekendt modstand Rx.
Regnearket er Password beskyttet og med Makroer, som skal være aktiveret for at bruge det.

Reg.No.1264
Spændingsdeler
med makroer

Spændingsdeler
uden makroer
Spændingsdeler®

Med dette Excel regneark kan man bestemme spændingen på en Spændingsdeler.
Regnearket er Password beskyttet og med Makroer, som skal være aktiveret for at bruge det.

Reg.No.1266
DC Stabiliseret AC BJT forstærker
med makroer

DC Stabiliseret AC BJT forstærker
uden makroer
Beregning af en DC Stabiliseret AC BJT forstærker med fælles emitter kobling®

Med dette Excel regneark kan man beregne en DC stabiliseret AC BJT NPN og PNP forstærker med fælles emitter kobling. DC stabiliserings modstande og kondensatorer for AC-signal overføring.
Regnearket er Password beskyttet og benytter Makroer, som skal aktiveres, hvis man vil have fuld glæde af regnearket. Kan dog benyttes uden at aktivere Makro knappen.

Reg.No.1270
Zener Dioder og TL431 som Spændingsregulatorer
med makroer

Zener Dioder og TL431 som Spændingsregulatorer
uden makroer
Beregning af Zener Dioder og TL431/TLV431 som Spændingsregulatorer - Design en spændingsregulator®
Regnearket er Password beskyttet og benytter Makroer, som skal aktiveres, hvis man vil have fuld glæde af regnearket. Kan dog benyttes uden at aktivere Makro knappen.

Reg.No.1271
Beregning på et varmelegeme der har overgang til skærm (beskyttelsesjord)
med makroer

Beregning på et varmelegeme der har overgang til skærm (beskyttelsesjord)
uden makroer
Varmelegeme®

Med dette Excel regneark kan man bestemme, hvor på varmelegemet der er afledning til beskyttelsesjord med kun to målinger med en "Megger".
Reg.No.1274
Beregninger på bly-syre akkumulatorer
med makroer

Beregninger på bly-syre akkumulatorer
uden makroer
Akkumulatorer®

Med dette Excel regneark kan man bestemme afladningstider med forskellige afladningsstrømme på akkumulatorer med forskellige batterikapaciteter.
Reg.No.1275
TL431 Shunt Regulator Design
med makroer

TL431 Shunt Regulator Design
uden makroer
TL431 Shunt Regulator Design®

Med dette Excel regneark kan man bestemme shunt modstandene for en given Vin, Vout og Io.
Bemærk: Regnearket er ikke Password beskyttet og kan kun bruges med aktiveret makro.
Ubeskyttet
Temperature Controller for sous vide
med makroer

Temperature Controller for sous vide
uden makroer
Temperature Controller for sous vide®

Med dette Excel regneark kan man bestemme temperaturen i et sous vide vandbad.
Bemærk: Regnearket er ikke Password beskyttet og kan kun bruges med aktiveret makro.
Ubeskyttet

 
Excel Projektmappe uden Makroer® - Åbn link i et nyt vindue.

Jernklorid - Ferric chloride

Kalcium Klorid - Calcium Chloride

Sukker opløsning - Syrup
Jernklorid / Ferric chloride - Kalcium Klorid / Calcium Chloride - Sukkerlage / Syrup®

Med disse Excel regneark kan man bestemme en opløsnings grad af en jernklorid, kalciumklorid og sukkerlage i procent, °Baume og °Oechsle. Jernklorid bruges til at ætse kobberbaner på PCB. Kalciumklorid bruges til oste fremstilling. Sukkerlage bruges til vin og øl fremstilling.
Reg.No.1240
Levetid for EKR elektrolyt kondensatorer
Levetid for EKR elektrolyt kondensatorer®

Med dette Excel regneark kan man bestemme levetiden i timer eller år for EKR elektrolyt kondensatorer ved forskellige temperaturer. Kender du temperaturen i dit TV eller et andet apparat med strømforsyning, kan du estimere levetiden for Switched Power Supply i apparatet.
Reg.No.1241
Sukkergæring i frugt most
Sukkergæring i frugt most®

Med dette Excel regneark kan man bestemme den teoretiske alkohol procent i en most til vin eller øl. Regnearket giver også mængden af CO2 i liter.
Reg.No.1242
Kogetid for æg
Kogetid for æg®

Med dette Excel regneark kan man bestemme den optimale kogetid for enhver størrelse af et æg. Kogetiden varierer efter srørrelse, alder og opbevaringstemperaturen (fra køleskab eller rumtemperatut). Få det hele med i dette regneark.
Reg.No.1234
Indfør hysteresis til en Comparator
Indfør hysteresis til en Comparator®

Med dette Excel regneark kan man indføre hysteressis med kun 3 modstande til Comparator LM339. Kredsløbet anvendes i min Temperature Controller.
Reg.No.1235
Saltlage - Brine
Saltlage - Brine®

Med dette Excel regneark kan man bestemme en opløsnings grad af en saltlage i procent, °Baume og °Oechsle. En saltlage bruges til fisk og kød inden disse skal røges.
Reg.No.1240
Beregning af en nettransformator
Beregning af en nettransformator®

Med dette Excel regneark kan man bestemme en nettransformators ydelser. Man skal kende primær og sekundær spændingen samt Unload faktoren eller sekundær Unload spændingen. Man måler selv modstanden i primær og sekundær viklingerne. Værdierne indsættes i regnearket.
Reg.No.1238
Beregning af en transistors base modstand
Beregning af en transistors base modstand®

Med dette Excel regneark kan man bestemme en transistors base modstand, så transistoren trækker nok strøm til at trække et relæ.
Reg.No.1239
Beregning af LM317 - Trafo - Hysteresis
Beregning af LM317 - Trafo - Hysteresis®

Med dette Excel regneark kan man bestemme data for: LM317 - Trafo - Hysteresis
Reg.No.1243
Bestemmelse af frekvens og duty cycle for Timer 555
Bestemmelse af frekvens og duty cycle for Timer 555®

Med dette Excel regneark kan man bestemme frekvens og duty cycle for Timer 555
Reg.No.1244
Valutakonventering
Valutakonventering®

Med dette Excel regneark kan man bestemme købspris og salgspris af al verdens valuta. Man bør med tiden selv a'jour føre kurserne, som findes på Nationalbankens hjemmeside.
Reg.No.1245
Feriebolig Skatteberegning
Feriebolig Skatteberegning®

Med dette Excel regneark kan man bestemme en ferieboligs skatteberegning, som er en "frynsegode", der blev indført af gribbene.
Reg.No.1246
Thevenin's Sætning - Trekant til Stjerne - Stjerne til Trekant
Thevenin's Sætning - Trekant til Stjerne - Stjerne til Trekant®

Med dette Excel regneark løses Thevenin's sætning. De 3 impedanser i trekant/stjerne transformeres til stjerne/trekant og omvendt.
Reg.No.1247
Thevenin's Theorem - Triangle to Star - Star to Triangle
Thevenin's Theorem - Triangle to Star - Star to Triangle®

This Excel spreadsheet solved Thevenin's theorem. The 3 impedances in Triangle/Star transformed into Star/Triangle and vice versa.
Reg.No.1247
Beregning på Wheatstones målebro
Beregning på Wheatstones målebro®

Med dette Excel regneark kan man bestemme strøm, spænding og effekt i Wheatstones målebro.
Reg.No.1248
Time delay for lyskasse med XR2243CP
Time delay for lyskasse med XR2243CP®

Med dette Excel regneark kan man bestemme Time delay for min lyskasse med XR2243CP.
Reg.No.1249
Calculation of Ohmic resistance in a copper track on PCB
Calculation of Ohmic resistance in a copper track on PCB®

Med dette Excel regneark kan man bestemme modstanden i en given kobberbane på et PCB. Det bruges på min Laboratory Power Supply, som også findes på siden.
Reg.No.1250
Beregninger af måleinstrumenters indflydelse på PSU'en
Beregninger af måleinstrumenters indflydelse på PSU'en®

Med dette Excel regneark kan man bestemme måleinstrumenters indflydelse på de virkelige værdier i et kredsløb. Her er det en PSU.
Reg.No.1251
Impedans-Resonans-Rod Inductance-Skin effekt
Impedans-Resonans-Rod Inductance-Skin effekt®

Med dette Excel regneark kan følgende udregnes: Calculation of Impedances ZL og ZC, Resonance Frequency, Cut Off Frequency, Rod Inductance Calculation with Fair-Rite Products Corp. Catalog Data Sheet, Skin effekt in copper wire og Skin effekt in copper wire of a winded rod coil.
Reg.No.1252
Beregninger på Metaldetektorens D-sendespole og D-modtagespole
Beregninger på Metaldetektorens D-sendespole og D-modtagespole®

Med dette Excel regneark kan man beregne metaldetektorens D-sendespole og D-modtagespole. De to spoler ligner et stort D, som står med ryggen mod hinanden.
Reg.No.1253
Beregning af udgangsspænding og modstandene R1 og R2 for LM317
Beregning af udgangsspænding og modstandene R1 og R2 for LM317®

Med dette Excel regneark kan man bestemme udgangsspænding og modstandene R1 og R2 for LM317. Desuden kan NTC modstandens arbejdsområde findes for Temperature Controller til røgeovn.
Reg.No.1254
Bestemme vinklen mellem to antenner
Bestemme vinklen mellem to antenner®

Med dette Excel regneark kan man bestemme vinklen mellem to antenner. Har man mulighed for at tage TV signal ned fra to TV master, skal ens antenne sikkert vende i to forskellige retninger.
Reg.No.1255
Standard Resistor and Capacitor Values
Standard Resistor and Capacitor Values®

Med dette Excel regneark kan man finde standard værdier for modstande og kondensatorer i de tre standard rækker E-12, E-24 og E-96. Der findes også en E-48 række, men den er ikke medtaget (endnu).
Reg.No.1256
Her kan du udregne din transducers dækning ved en given dybde
Her kan du udregne din transducers dækning ved en given dybde®

Med dette Excel regneark kan man bestemme en transducers dækning ved en given dybde i meter eller fod. Strålevinkel for transducer skal kendes.
Reg.No.1257
Løs dine Sodoku opgaver her
Løs dine Sodoku opgaver her®

Med dette Excel regneark kan man løse Sodoku opgaver på en systematisk facon.
Reg.No.1258
Modstand i Konstantan tråd og Kanthal tråd
Modstand i Konstantan tråd og Kanthal tråd ved 20 °C®

Med dette Excel regneark kan man bestemme modstanden i konstantan tråd og Kanthal tråd. Så kan du selv reparere din vakuumpakker, når tråden er brændt over.
Reg.No.1265
Mål og vægt beregning af labyrint savsmuldsbakke
Mål og vægt beregning af labyrint savsmuldsbakke®

Med dette Excel regneark kan man bestemme mål og vægt af labyrint savsmuldsbakke til røgeovn.
Reg.No.1261
Ætsetank udført i acrylplader til Ferriklorid
Ætsetank udført i acrylplader til Ferriklorid®

Excel regnearket viser tegninger til min ætsetank og angiver mål i liter på ferriklorid.
Reg.No.1262
Arbejdstegning for min "Hat" til røgeovnen
Arbejdstegning for min "Hat" til røgeovnen®

Excel regnearket viser tegninger for min nye "Hat" til røgeovnen.
Reg.No.1263
Blodtryksmåling
Blodtryksmåling®

Med dette Excel regneark kan man holde styr på egne blodtryks resultater. Regnearket dækker et år og regner gennemsnittet ud for en måned. Værdierne indsættes i et diagram månedsvis og for et helt år. Bemærk dette regneark er IKKE Password beskyttet, så vær varsom med, hvad du sletter. For at anvende regnearket og gemme resultaterne, skal du trække programmet ind og gemme det på egen PC.
Reg.No.0000
Dot Bar Graph til PSU
Dot Bar Graph til PSU®

Med dette Excel regneark kan man bestemme modstandene for OP-AMP LM358, der skal forstærke signalet fra LM35DZ til en 0V - 5V Dot Bar Graph LM3914.
Reg.No.1267
Blodsukkermålinger
Blodsukkermålinger®

Med dette Excel regneark kan man beregne alle blodsukkerværdier med et hjemme blodsukkermåleapparat, når man har målt værdien mmol/L. Regnearket dækker et år og regner gennemsnittet ud for en måned. Værdierne indsættes i et diagram månedsvis. Bemærk dette regneark er IKKE Password beskyttet, så vær varsom med, hvad du sletter. For at anvende regnearket og gemme resultaterne, skal du trække programmet ind og gemme det på egen PC.
Reg.No.1268
Astabil Multivibrator med Timer 555
Astabil Multivibrator med Timer 555®

Med dette Excel regneark kan man beregne frekvens, time(høj), time(lav) og duty cycle for IC 555.
Reg.No.1269
Amortisations tabel
Amortisations tabel®

Med dette Excel regneark kan man bestemme renter og afdrag på et lån.
Reg.No.1272
Spegesild
Spegesild®

Med dette Excel regneark kan man bestemme mængde af sild, mængde af salt, mængde af sukker, mængde af lage og bøttens størrelse.
Reg.No.1273
Beregning af filterkondensator
Beregning af filterkondensator®

Med dette Excel regneark kan man beregne filterkondensatorer
Reg.No.1280
Temperature Controller for sous vide
Temperature Controller for sous vide®

Med dette Excel regneark kan man bestemme temperaturen i et sous vide vandbad. Regnearket er den nye version.
Vær opmærksom på, at dette regneark ikke er Password beskyttet, så pas på med, hvad du sletter.
Reg. No. 1235
Egenskaber for fælles source i en N-Channel JFET
Egenskaber for fælles source i en N-Channel JFET®

Med dette Excel regneark kan man bestemme arbejdsmodstandene i en Audio Preamplifier med JFET,
således findes forstærkningen også. Grænsefrekvenser kan fastlægges.
Reg. No. 1277
High Impedance, Low Drift Instrumentation Amplifier for Pt100 and Pt1000
High Impedance, Low Drift Instrumentation Amplifier for Pt100 and Pt1000®

Med dette Excel regneark kan man bestemme arbejdsmodstandene i en Instrumentation Amplifier for Pt100 og Pt1000
Reg. No. 1278
Velkommen til "Mit EL Forbrug" beregnings program
Velkommen til "Mit EL Forbrug" beregnings program®

Med dette Excel regneark kan man bestemme sit EL forbrug og prisen for EL på årsbasis.
Reg. No. 1278
Alcohol promille in the blood
Alcohol promille in the blood®

Med dette Excel regneark kan man bestemme alkohol promillen i blodet. Indtast data og se, hvornår din promille er på nul. Regnearket er ikke Password beskyttet.

Reg.No.1237
Opladning og afladning af en kondensator
Opladning og afladning af en kondensator gennem en modstand®

Med dette Excel regneark kan man bestemme Tau = R * C af en kondensator og en modstand. Regnearket er Password beskyttet.

Reg.No.1281
Beregning af HT på Proben
Beregning af HT på Proben Chauvin Arnoux SV3®

Med dette Excel regneark kan man bestemme HT, når lavspændingen indsættes i det gule felt. Regnearket er Password beskyttet.

Reg.No.1282
Opskrifter i alfabetisk orden Dansk udgave

Recipes in alphabetical order English version
Opskrifter i alfabetisk orden®

Her finder du alle madopskrifter listet i alfabetisk orden.

Reg.No.1283
Beregning af Boligstøtte
Beregning af Boligstøtte fra Udbetaling Danmark®

Med dette Excel regneark kan man bestemme om boligstøtten er beregnet korret ud fra kvadrat meter bolig. Regnearket er Password beskyttet.

Reg.No.1284
Beregning af køkken salt, nitritsalt, sukker og krydderier til kød
Beregning af køkken salt, nitritsalt, sukker og krydderier til kød®

Med dette Excel regneark kan man bestemme, hvor mange gram køkken salt, nitritsalt og sukker man skal bruge til saltning af kød, når det skal røges. Desuden angiver regnearket også, hvilke krydderier der kan bruges i antal gram. Regnearket er Password beskyttet.
Reg.No.1400
Beregning af dugpunkt Excel
Beregning af dugpunkt i et køleskab®

Med dette Excel regneark kan man bestemme dugpunktet i et køleskab, når temperaturen og luftfugtigfheden kendes. Køb et kombi termometer og hygrometer på nettet til en 50'er. Regnearket er Password beskyttet.
Reg.No.1400
Fremstilling af kold røget bacon fra A til Z
Fremstilling af kold røget bacon fra A til Z®

Med dette Excel regneark kan man se, hvordan man fremstiller bacon af en ribbensteg, vakuumsaltningsgrad, saltnings tiden, tørre- og hærdningstiden, kold røgnings temperatur, modning af kødet bafefter og anbefalet svind for maximum holdbarhed. MAX temperatur er 27 C og MIN temperatur findes ud fra dugpunktet, den dag du skal røge. Køb et kombi termometer og hygrometer på nettet til en 50'er. Regnearket er Password beskyttet.
Reg.No.1400
Vin og Snaps Procent
Vin og Snaps Procent®
Med dette Excel regneark kan man bestemme alkohol volume procent i en "Rompot". En "Rompot" blandes af mange bær, som overhældes med sukker og en stærk Stroh Rom.

Reg.No.1236
Snapse Procent Blanding
Snapse Procent Blanding®
Med dette Excel regneark kan man bestemme alkohol vol.% i en blanding, når man blander to alkoholer med forskellige styrker og mængder. Kan også anvendes, hvis man blander alkohol og vand.

Reg.No.1236
Hastighedsmåling med en lydgiver
Hastighedsmåling med en lydgiver®
Med dette Excel regneark kan man bestemme hastigheden på en kørende genstand, hvis denne genstand udsender en konstand tone og man er i stand til at registrerer denne tone.

Reg.No.1400
Hastighedsmåling med Dopplerradar
Hastighedsmåling med Dopplerradar®
Med dette Excel regneark kan man bestemme hastigheden på sin bil med en af politiets "Hastighedsmåler". Politiet bruger to slags måleapparater en "RadarGun" eller en "LaserGun". Begge typer anvender Dopplereffekten, da der udsendes et kontinuert signal, som måler frekvensforskydningen af det modtagne ekko.

Reg.No.1400

 
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com