Grundet ubehagelige og drilagtige personer der udfylder min "Formular" for Brugernavn og Password til Fangstrapport med ubehageligheder og chikanerier, har jeg set mig nødsaget til at ændre procedure for at erhverve disse. Følg derfor venligst nedenstående.
Due to unpleasant and mischievous persons who fill my "Form" for Username and Password to Catch report with inconveniences and harassments, I felt obliged to change the procedure for acquiring these. Therefore please follow below.

For Brugernavn og Password til Fangstrapport gå venligst ind i min Gæstebog og anmod om dette. Dit Brugernavn og Password er personligt og må ikke blive omdirigeret. Ved misbrug, vil du blive slettet, og du vil ikke blive oprettet igen.

Oplysning til de personer, som har fået et Brugernavn og / eller Password med æ,ø,å, skal blot udskifte æ med ae, ø med o og å med aa. Brug altid små bogstaver, hvis du har fået dette og store bogstaver, hvis du har fået dette.

For Username and Password to Catch report please go into my Guestbook and apply for this. Your Username and Password are personal and may not be redirected. By abuse, you will be deleted and you will not be created again.

Information to those who have received a Username and / or Password with æ, ø, å, simply replace æ by ae, ø with o and å with aa. Always use lower case, if you've got this, character case, if you've got this.


Fluefisker kan omregne grains til gram og gram til grains her

Omregning mellem grains og gram

Godt endegrej til laks og havørreder i Stensån

Godt endegrej til laks og havørreder i Stensån

Tilbage til siden, hvor du kom fra.  

one.com
one.com