Elektrisk ladningændrings monitor - "Ghost Detector"
Tror du på spøgelser? Nej vel! Men så skulle du prøve at lave denne; måske finder du nogle!

Det er en spøgelse detektor under forudsætning af, at spøgelser findes og af en eller anden grund har elektrisk ladning. Men i virkeligheden er det blot en elektrisk ladningændrings monitor. Hvis et spøgelse ændre det elektriske felt i nærheden af denne monitor, vil man se resultatet på LED'erne. De to lysdioder viser om ladningen ved antennen ændrer sig i en positiv (grøn) eller negativ (rød) retning.
Elektrisk ladningændrings monitor - Ghost Detector
Elektrisk ladningændrings monitor - Ghost Detector
Beskrivelse af funktionen på ovennævnte diagram: Q1 2N4416 (eller alternative) JFET buffer spændingen på teleskop antennen. Den uendelige høje indgangsimpedans bliver transformeret til en lavere udgangsimpedans, så kredsen kan drive to comparatorer LM393. Q1 Gate er forspændt lav ved hjælp af en neon lampe, der indeholder en lille mængde thorium, som gør den let ledende og er en hjælp til at starte. C1 22 pF er valgfri men reducerer 50 Hz "brum" niveauet lidt. Det er "brum", som er i alle huse med indlagt elektricitet. Vælg C1 med omhu, en stor værdi vil reducere reaktion på pludselige ændringer betydeligt. R1 1 M Ohm i Gaten er der for at beskytte Q1 JFET fra statisk elektricitet, hvis antennen berøres af noget. Q1 konfiguration kaldes en fælles drain - jordet drain - source følger og JFET "Source" følger "Gate" temmelig tæt. Udgangsspændingen over R2 er koblet gennem C2||C3 begge 10 uF tantal kondensatorer til midtpunktet af R3 og R4 (begge 10 M Ohm), som er det halve af forsyningsspændingen, her 2,25 volt. Spænding tilføres to komparatorer (LM393), en til den positive indgang (Pin 5) og en til den negative indgang (Pin 2). De to andre indgange (Pin 6 og Pin3) på komparatorerne er baseret på at have en lille forskydning frembragt af R6 på 47 K Ohm. R6 på 47 k Ohm bestemmer bredden af vinduets registrering. Spændingen over kondensatorerne C2||C3 skal overstige spændings forskellen frembragt af R6 47k til at tænde lys i enten LED grøn eller LED rød.

De fleste hjem er "oversvømmet" med 50 Hz "brum" fra El. ledninger og begge LED'er vil lyse, da spændingen let overstiger vinduets "bredde." Forøgelse af R6 47 k Ohm kan forhindre dette, men formindsker følsomheden. Prøv at gå ud i haven, hvor der ingen El. ledninger er, og træk antennen helt ud og se, om begge LED er slukket. Brug din "ladet kam" til at finde følsomheden (værdien af R6) på, ude som inde.

De to kondensatorer C2||C3 (20 uF) giver kredsløbet god lav frekvens respons, som bevirker, det tager et par minutter at stabilisere sig efter strømmen er tændt. Den røde lysdiode tændes i et minut eller to. Med S2 kan C3 afbrydes, så respons tiden nedsættes til det halve. Prøv ellers selv med andre værdier ned til 1 uF. Husk blot det skal være tantal kondensatorer eller film kondensatorer for at opnå den nødvendige lave lækage.
Fortsættelse følger

PCB'en her er velegnet til indbygning i et glas, hvori der har været oliven.
PCB for indbygning i et oliven glas
PCB for indbygning i et oliven glas
PCB aptering: Beskrivelsen herefter er almen gældende for alle PCB. Montering af enhedens komponenter er blot et spørgsmål om placering af alle komponenter i overensstemmelse med PCB Top Overlay og Materialelisten. Når alle komponenter er monteret og enheden afprøvet og fundet i orden, skal undersiden først renses for fluss midler (lodde harpiks) inden den lakeres med en transparent beskyttelseslak Plastik 70, som isolerer, beskytter og forsegler loddesiden af printet. Det bedste rensemiddel er isopropyl alkohol fra Matas. Der findes en PCB Cleaning 101 hjemmeside på engelsk. Montering af PCB foregår efter følgende princip, de laveste komponenter monteres først, d.v.s. jumper, små dioder, modstande, små kondensatorer, LED, transistorer, IC eller IC sokler, sikringer, klemrækker, trimmer, potentiometer, høje radiale el. lytter og nettrafo. LED monteres på frontpladen så man kan se, om enheden er i On eller Off.

Til de, som ikke er så bekendt med elektronik, vil jeg blot sige: Der er nogle komponenter, som skal vendes korrekt - dioder, transistorer, IC, el. lytter, og nettrafo. De andre passive komponenter - modstande og kondensatorer, kan isættes vilkårligt, MEN vend modstandene ens, så farvekoden læses ens på alle lodrette samt alle vandrette modstande. Vend også kondensatorerne ens m.h.t. teksten. Det letter senere fejlfinding. Aksiale el. lytter vendes med påskriften opad, så værdien kan aflæses under et service tjek.

LÆS DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE:

Du er velkommen til at bygge denne "Ghost Detector" efter diagrammet og mit PCB udlæg, men du skal ikke forvente hjælp, hvis det går "galt", eller du ikke kan finde nogle spøgelser. Kredsløbet anvender ikke potentielt dødelige niveauer af spænding og strøm fra 230VAC nettet, så gå blot igang.

[Website]  [Danmark]  [Hvor i Danmark]  [Sverige]  [Hvor i Sverige]  [Norge]  [Hvor i Norge

Tilbage til siden, hvor du kom fra.  

one.com
one.com