Øland A/S Ventilationskomponenter

Afspærringsspjæld DR Ød1 100mm
Afspærringsspjæld type DR Ød1 100 mm
Spjældkroppen er forsynet med
markeringer, der viser spjældets
stilling fra 0-90 grader.
Du skal bruge flg. dele:
1 stk. Jethætte Ø-100
1 stk. Indreg. Spjæld Ø-100
1 stk. Indløbsring u/radius Ø-100
1 stk. Væggennemføring PKA Ø-100
1 stk. Galv. muffe MF-100
Jethætte Jet Ød1 100mm
Jethætte type Jet Ød1 100 mm
Jethætten er forsynet med indvendig
drænet kegle, som opfanger nedbør
og leder luften.

Fælles telefonnummer til alle Øland's salgsafdelinger: +45 70201911
Katalog og prisliste for Ølands produkter finder du her

Free JavaScripts provided by The JavaScript Source
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  

one.com
one.com