Vertikal røgeovn i rustfritstål fra Peetz

Räucheranleitung - Die ursprüngliche deutsche Text

Mit diesem Räucherofen werden die Fische nicht nur geräuchert, sondern auch gegart. Wichtig ist, dass das Räuchergut, Fisch oder Fleisch, nach der Vorbereitung gut abgetrocknet wird. Beispielsweise sollten die ausgenommenen und gewaschenen Forellen 1 bis 1 1/2 Stunden an der Luft getrocknet werden. Die Fische sollten völlig vom äußerem Schleim befreit werden. Die typische goldbraune Rauchfarbe erhalten Sie nur bei trockenen Fischen.

Nach dieser Vorbereitung kommen die Fische in den Räucherofen. Die Tropfwanne ist auf der unteren Traverse zu platzieren und es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass diese vorn und hinten den gleichen Abstand zum Gehäuse hat, da sonst die Umluft nicht gewährleistet ist.

Schalten Sie die Elektroheizung auf Stufe 1. Die ideale Temperatur für den gesamten Räuchervorgang liegt zwischen 70° und 90°C. Sollte der Ofen diese Temperatur nach einiger Zeit nicht erreichen, können Sie die Heizleistung unter Beobachtung jeweils um eine Stufe erhöhen.

Die Garzeit ist abhängig von der Größe des jeweiligen Räuchergutes; sie beträgt etwa 45 - 60 Minuten. Die Fische sind gar, wenn die Rückenflossen leicht herauszulösen sind. Nach dieser Prüfung können Sie mit dem Räuchervorgang beginnen. Stellen Sie die mit Räuchermehl gefüllte runde Räuchermehlschale auf die Heizspirale. Bei geöffnetem Ofen stellen Sie den Heizkörper an, bis das Räuchermehl zu rauchen beginnt.

Anschließend die Heizung abschalten und den Räucherofen wieder verschließen. Die Lüftungsklappe auf dem Räucherofen sollte geöffnet werden. Nachdem kein Rauch mehr austritt, öffnen Sie den Ofen und überprüfen jetzt, ob Ihnen die Fische in der jetzigen Bräune zusagen oder Sie wiederholen den Räuchervorgang, bis der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.

Instruktion i brug af røgeovnen - Dansk

Med denne røgeovn er fiskene ikke kun røget, men også tilberedt. Det er vigtigt, at røgvarerne, fisk eller kød, der skal røges, tørres grundigt efter forberedelsen - saltningen. For eksempel bør rensede og udvandede fisk efter saltningen lufttørres i 1 til 1 ½ time, inden de skal røges. Fiskene skal være helt befriet fra den eksterne slim. Den typiske gyldenbrune røgfarvet får fisken kun, hvis den er tør.

Efter denne forberedelse kommer fiskene i røgeovnen (red. fiskene kan hænges lodret op i kroge eller lægges vandret i bøjler). Drypbakken skal placeres på det nedre tværelementet og man skal være helt sikker på, at denne har samme afstand foran og bagved til huset, for ellers kan man ikke opnå en perfekt konvektion.

Tænd for varmelegemet på trin 1 (Red. røgebakken er endnu ikke sat ind). Den ideelle temperatur for hele røgningen er mellem 70 °C og 90 °C. Hvis denne temperatur i ovnen efter en tid ikke nås, kan du under observation øge varmeeffekten et trin ad gangen. (Red. varmeeffekten er også afhængig af omgivelsernes temperatur).

Tilberedningstiden afhænger af størrelsen og af de røgvarer, som du skal røge, men er omkring 45 til 60 minutter. Fisken er mør, når rygfinnen er let aftageligt. Efter denne test kan du starte med røgning. Stil den fyldte røgbakke med røgesmuld ind i røgeovnen ovenpå varmelegemet. Med åben ovn indstilles regulatoren på et tal mellem 1 og 5 indtil røgesmuldet begynder at ryge.

Derefter slukkes der for varmelegemet og lågen lukkes og låses. Udluftningen i toppen på røgeovnen bør åbnes. Kommer der ikke mere røg ud, åbner du ovnen og tjekker nu, om du er tilfreds med fiskene og om de har den gyldne farve. Hvis ikke gentages røgning med en ny påfyldning røgesmuld, indtil den ønskede grad af bruning opnås.

Instruction in the use of smoke oven - English

With this smoker, the fish are not only smoked, but also cooked. It is important that the smoked, fish or meat, dried off well after the preparation. For example, gutted and diluted fish after salting must be air dried for 1 to 1 ½ hours, before smoking. The fish should be completely freed from the external mucus. The typical golden-brown smoke color you receive only with dry fish.

After this preparation, the fish comes into the smoke oven. The drip tray should be placed on the lower crossmember and it must be important to ensure that the front and rear are at the same distance to the housing, otherwise the air circulation is not guaranteed.

Turn on the electric heater on stage 1. The ideal temperature for the entire smoking process is between 70 °C and 90 °C. Should you not reach this temperature in the smoker after some time, you can increase the heat output under observation to the next level.

The cooking time depends on the size and the fish you are going to smoke, it is about 45 - 60 minutes. The fish is cooked when the dorsal fins are easily detachable. After this test you can start with the smoking process. Place the filled smoke tray with saw dust into the smoking oven on top of the heating element. With open oven set regulator of a number between 1 and 5 until the saw dust start smoking.

Then turn off the heater and close the smoker again. Venting at the top of Smoke oven should be opened. Will there be no more smoke, you open the oven and check now whether you are happy with the fish and whether they have the golden color. If not repeat the smoking process with a new filling of saw dust until the desired degree of browning is obtained.

Mine kommentarer:


Pris for ovnen i Tyskland 175,60 EUR
Varmelegeme 2300W 56,60 EUR
Fragt til Danmark ca. 20,00 EUR
Ovnen er god, men savsmuldsbakken bør være stører. Det er "træls" at skulle fylde op flere gange for 1 times røgning.

Jeg mener også, at varmelegemet er overdimensioneret med sine 2300W. Det er hele 10A, som trækkes på nettet, så hvis ens sikringer kun er 10A, kan man ikke bruge mere strøm fra den gruppe. Jeg har ingen ide om, hvordan regulatoren virker, da der ikke findes en temperaturføler. Jeg tror, at det er en "Timer", som er tændt i et antal sekunder/minutter. Jeg skal prøve at undersøge sagen ved lejlighed.

Som jeg læser firmaets opskrift, skal man først tilberede (gegart = koge) fisken i røgeovnen i 45 til 60 minutter inden den røges. Det er ikke helt efter min smag. Jeg hænger den lufttørrede fisk ind i en ca. 90 °C varm ovn, hvor røgudviklingen endnu ikke er begyndt. Efter 15 til 30 minutter kommer jeg savsmuld på bålet, så flammerne kvæles og røgudviklingen tager fart. Ål skal dog have 30 til 45 minutter. Ved at bruge denne metode åbner bugen sig, og man får en god røgsmag i fisken. Husk blot, at fisken skal hænges op korrekt, for ellers er der en mulighed for, at den falder ned. Brug disse kroge.

Free JavaScripts provided by The JavaScript Source
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com