Opskrifter

Omregning mellem langtidsblodsukkeret DCCT-HbA1c [%] og IFCC-HbA1c [mmol/mol] samt Glucose P [mmol/L]

Den gamle værdi af "langtidsblodsukkeret" - også kaldt sladreprøven - blev før opgivet i % og var kendt som DCCT-HbA1c (Diabetes Control and Complications Trial). Det er nu blevet besluttet, at de danske laboratorier skal følge den nye værdienhed mmol/mol som er kendt som IFCC-HbA1c (International Federation of Clinical Chemistry). Det er stadigvæk samme sag, men blot med to forskellige værdienheder. Glucose P er middel værdien, der giver et øjebliksbillede af blodsukkeret på tidspunktet for målingen. Den måles i mmol/L, og det er den værdi, som de fleste "hjemme" blodsukkerapparater måler. Taster du din værdi (eks. 6.9 mmol/L) ind i feltet, kan du aflæse værdien for DCCT til 6% og IFFC til 42 mmol/mol ved at skifte mellem de to radio knapper, hvilket er inden for normal området.

Hvis du fik din "langtidsblodsukker" opgivet til 7 % af lægen, vil det svare til 53 mmol/mol efter den nye værdienhed. I feltet nedenfor kan du indsætte din værdi i % og få udlæst mmol/mol. Du kan også gå den anden vej rundt, indsæt din værdi i mmol/mol og få udlæst i %. Du kan også indsætte den værdi, som dit "hjemme" blodsukkerapparater måler eks. 7.8 [mmol/L], og finde de tilsvarende værdier for DCCT til 6.5% og IFCC til 48 mmol/mol, hvilket er lidt over normal området. Se mit Excel Regneark Blodsukkermålinger.

Som en kuriositet kan nævnes, at en sund og rask person på 75 kg med en blodvolumen på 5 liter har ca. 5 gram sukker i blodet. Regnestykket ser således ud: Målt Glukose P 5,5 mmol/L eller 100 mg/dL (Glukose C6H12O6 mol vægt 180,1472). Omregningsfaktoren fra mmol/L til mg/dL er således 180/10 = 18. I 5 liter blod er der således 50 dL * 100 mg/dL = 5 g sukker.

Husk den værdi du indsætter i feltet, skal svare til den enhed lige efter radio knappen. Dog skal der ikke tastes % ved DCCT. Brug decimal punktum, hvis det er nødvendigt.

 

Omregning mellem DCCT-HbA1c [%], IFCC-HbA1c [mmol/mol] og Glucose P [mmol/L]

Tast værdien ind i cellen, som du ønsker at omregne, og klik så på DCCT [%] eller IFCC [mmol/mol] eller Glucose P [mmol/L] radio knap.DCCT % til [IFCC mmol/mol] DCCT % til [Glucose P mmol/L]
IFCC mmol/mol til [DCCT %] IFCC mmol/mol til [Glucose P mmol/L]
Glucose P mmol/L til [DCCT %] Glucose P mmol/L til [IFCC mmol/mol]

Er lig med:Ønsker du at vide mere om dit blodsukker, så gå ind på sundhed.dk

English version  
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com