Opskrifter

Beregning af saltnings grad i % i kød

At salte kød er lidt af en "kunst". Enten giver man for meget salt, så kødet bliver hårdt og uspiseligt, fordi det også er for salt. Det vil derfor være en god ide at lære at salte efter "LIGEVÆGTSMETODEN". Hvad går så denne metode ud på, jo saltet vil trænge gennem overfladen og ind i kødet på grund af osmose effekten. Resultatet bliver, at vandet i kødet formindskes og saltkoncentrationen stiger. Det vil foregå indtil saltkoncentrationen i vand og kød er ens - i ligevægt. Der er også to andre faktorer, som der skal tages hensyn til. Den første er, hvilken sort kød skal saltes og den anden er vægten / tykkelsen af kødet.

Eksempel: Afvej salt og kød. Tast vægten af salt og kød ind i gram. Click Beregnet saltningsgrad i % og aflæs værdien. Tast 24 gram salt og 1000 gram kød. Click Beregnet saltningsgrad i % og aflæs 2.4 % saltningsgrad.

Det er vigtig at bruge decimal punktum, hvis det kræves. Reset kalkulatoren hver gang, du vil indtaste nye værdier.


Salt i Gram
Kød mængde i Gram
Beregnet Saltningsgrad i %   
BS = (SG / KG ) x 100

BS = Beregnet Saltningsgrad i %,     SG = Salt i Gram,     KG = Kød mængde i Gram

 

Excel regneark til beregning af salt, sukker og krydderier for vakuum saltning
Saltning - Tørring - Hærdning - Røgning - Modning af kød

English version

 
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com