Jeg en lystfisker i Skandinavien

Den elektriske fluesmækker og snegledræber med strøm
Snegledræberen virker på et split sekundt
Den første elektriske tennisketsjer også kaldet fluesmækker med strøm købte jeg for år tilbage i Finland. Der er så mange myg og knot om sommeren, så det var rart at have noget i teltet at forsvarer sig med. Det måtte jo komme, og nu er den også på markedet, snegledræber med strøm til 40,00 kr. i Bauhaus.

Da vi nu har en anden plage i Danmark, Frø af ugræs er føget over hegnet, fik jeg den ide, at disse væsner kunne tages af dage ved at lave en forbedret udgave af The Bug Killer.

Den skulle naturligvis være ufarlig for mennesker, men tilstrækkelig kraftig til at tage livet af dræbersneglen (Arion vulgaris) på et split sekundt. Nedenfor ses et par udgaver, som først blev afprøvet på nogle pølser. Det er også en måde at riste pølser på med et 9 volt til 12 volt batteri. Dræbersneglen dør på et split sekundt.

Der findes flere måder at tage livet af dræbersnegle. Nogle bruger gift, skoldning, halshugning, drukning i øl, drukning i koncentreret saltvand og elektrisk sneglehegn. Læs selv: HaveNyt Snegleforum Lav Det Selv Danmarks Fugle og Natur Pindsvinevenner i Danmark Plantedoktoren

Her er "Lillebroderen" der giver 1400 Volt fra et 9 Volts batteri

Diagram fig. 1 viser, hvordan et 9 Volts batteri kan optransformeres til 1200 Volt. Kredsløbet er opbygget som en regenerativ forstærker, der består af en variabel modstand P1 en fast modstand R1, en kondensator C1, to power transistorer Q1 & Q2 og en audio transformator T1 med en sekundær impedans Zs = 8 Ohm og en primær impedans Zp = 1200 Ohm. De Ohmske kobbermodstande er som flg.: Rs = 1 Ohm og Rp = 75 Ohm. Her i kredsløbet er audio transformatoren vendt om, så den sekundære spole i virkeligheden er den primære spole. Derefter er der lavet en "dobler stige" på 2x5 trin, som dobler spændingen for hvert trin.

Når S1 danner kontakt, oplades C11 gennem P1, R1 og T1 sekundær spole. Q1 går i "On" og derefter Q2 i "On". Q2 kortslutter således batterispændingen til stel gennem T1 sekundær spole. Den elektromotoriske kraft emf overføres til T1 primær spole. T1 er en audio transformator med et omsætningsforhold på n2 = (Zp/Zs) = kvadratroden af 1200/8 = 12,25. Det er en audio transformator, som omsætter højttalerens impedans på 8 Ohm til en impedans på 1200 Ohm, som passer bedre til forstærkerens udgangstrin. Det giver på T1 primærsiden en spændings puls på ca. 116 Volt. Spændingen ensrettes og udglattes og giver i første trin ca. 140 Volt målt. Det dobles (2x5) så op i "stigen" til ca. 1400 Volt. Der er naturligvis tab i transformatoren, dioderne og kondensatorerne, så den virkelige spænding har jeg ikke målt, da jeg ikke har et egnet måleinstrument hertil. Ja! der er noget, som jeg ikke har.

C11 aflades igen og Q1 og Q2 går i "Off". Derefter begynder det hele forfra, deraf navnet regenerativ. Perioden for "On" = Tm (mark time) og perioden for "Off" = Ts (space time) er bestemt af komponenterne P1, R1, C11, BD437/BD438 og T1. Forudsat at batterispændingen holdes konstant. Med de valgte komponenter i denne opstilling er Tm = 60 µS og Ts = 165 µS. En tidsperiode er således T = Tm + Ts = 60 µS + 165 µS = 225 µS. Frekvensen er 1/T = 1/225 µS = 4400 Hz. Frekvensen kan justeres med P1. Det viser sig, at en samlet modstand (P1+R1) på 13K ohm er optimal.

Neon T2 W/E glimlampe indikerer kun, at der er spænding på udgangen. Dioderne D1 til D10 er enten 1N4007/1000 Volt eller RGP02-20/2000 Volt. Kondensator spændingerne er påført alle 10nF. En multiplikator kan anvendes til at producere tusinder af volt. De enkelte komponenter behøver ikke at være normeret til at modstå hele spændingsområde. Hver komponent behøver kun at være normeret til de relative spændings forskelle direkte på tværs af egne terminaler og komponenter umiddelbart ved siden af den.

I praksis har en "dobblerstige" en række ulemper. Når antallet af trin øges, begynder spændingen på de højere trin at 'hænge', primært på grund af AC impedansen i kondensatorerne i de nederste trin. Og sekundært når de leverer en udgangsstrøm, begynder ripple spændingen hurtigt at stige ved øget antal af trin. Af disse grunde er en "dobblerstige" med et stort antal trin kun anvendelig, hvor relativt lav udgangsstrøm er påkrævet. Disse bivirkninger kan delvist kompenseres ved at øge kapaciteten i de nederste trin, og ved at øge frekvensen af AC strømkilden eller ved hjælp af en AC strømkilde med en firkantet eller trekantet signal form. I det nye diagram herunder har jeg øget kapaciteten i de nederste trin. Det skal afprøves.
Diagram fig. 1
Fig. 1 Nyt diagram med de sidste rettelser P1 20K Ohm, R2 10 Ohm og D11 1N4001. Se teksten.
PCB fig. 2 fremstilles efter denne film i en egnet lyskasse. Fotoprintet belyses fra 120 sekunder til 180 sekunder. Se din egen manual for lyskassen. Fremkaldes i 30 °C varm fremkalder (jeg bruger kaustisk soda) i ca. 30 sekunder. Ætses i 32 °C varmt ferriklorid ca. 30 minutter. Se siden "Temperatur kontrol for røgovn" for PCB fremstilling.

Det øverste billede (i farver) viser komponent placeringen på printet. Det underste billede (i sort) bruges til print fremstilling.
PCB fig. 2
Fig. 2 NB: Printet saves ud på mål 34 mm i bredden. Slibes derefter symetrisk på begge sider til endelig mål 33,50 mm.

Alfa versionen
Billedet til venstre viser min proto type, hvor transistorerne Q1 BD437 og Q2 BD438 ikke var monteret på en kølefinne. Det viste sig at være en dårlig ide, da disse blev meget varme og brændte af. Audio transformatoren (rød type) havde også et mindre jernkernetværsnit 5,5 mm x 5,5 mm = 0,30 cm2 og et større omsætningsforhold n = kvadratroden af 1000/3,2 = 17,6. Den nye audio transformator (grøn type) har et jernkernetværsnit 7,1 mm x 7,1 mm = 0,50 cm2 og et mindre omsætningsforhold n = kvadratroden af 1200/8 = 12,25. Printet er tilpasset, så det kan indbygges i et ø 40 mm x 250 mm langt PVC afløbsrør købt i jem & fix. Til dette rør findes der to propper, som kan bruges til at lukke forenden og bagenden. I proppen til bagenden er limet med epoxy et genopladeligt 9 Volt batteri 250 mAh. Batteriet er i virkeligheden kun på 8,4 Volt. I proppen til forenden er der savet/filet to slidser, hvor printet lige passer ind i. I front er der skruet to møtrikker på elektroderne, så disse ikke forsvinder ind i røret ved tryk.
Det nye print
Billedet tv viser det forbedrede print, hvor de to transistorer er monteret på to kølefinner. Kølefinnerne er blevet modificeret lidt. De to sider, som er yderst, blev afsavet med nogle mm, så printet kunne glide ind i røret. Alle mål skal overholdes, for ellers er der ikke plads i røret. Det er næsten som at bygge et skib i en flaske. Prøv selv. De to transistorer er ikke galvanisk isoleret fra kølefinnerne, så pas på de ikke berører hinanden. Der er brugt lidt varmepasta mellem transistorerne og kølefinnerne. Midt mellem kondensatorerne C4 og C5 ses neon glimlampen liggende vandret, monteret på 2 stk. 510K Ohm modstande. Modstandene R2 og R3 er monteret lodret på printet. Neon glimlampen loddes på toppen af disse to modstande, så glimlampen lige glider ind under toppen på røret. Det gælder så om at lave et 9 mm langt og 5 mm bredt hul i røret der, hvor glimlampen kommer til at sidde.
Klar til indbygning i rør
Billedet tv viser det færdige print med det genopladelig 9 Volt batteri i bundproppen. Tryk kontakten er også monteret. Det SKAL være en tryk kontakt, for kredsløbet er ikke dimensioneret til at være strømførende hele tiden. Strømmen er 255 mA alt efter spændingen på batteriet. Ved at gøre R1 større og C11 mindre nedsættes strømmen, og omvendt for at øge strømmen. Det sidste nye er, at der er indsat et trimmepotentiometer P1, så frekvensen kan justeres. De to elektroder er lavet af ø 5 mm x 90 mm "knæk" skruer, hvor hovederne er afsavet. Disse købes ved en låsesmed. Husk at få de fladhovedet møtrikker med. De kan skrues på, så spidsen beskyttes. Knækskruerne monteres på printet ved at vikle monteringstråd om skruen 3 gange i rillerne og lodde det fast. Lod først monteringstråd og knækskrue sammen inden du anbringer denne i printet, da der skal bruges MEGEN varme. PVC røret er blevet malet og der er boret hul til tryk kontakten. Hullet til glimlampen mangler endnu.
Oscillogram
Et oscillogram fra T1 primærespole 1200 Ohm siden. Time base 50 µSec/Div giver 4,5 x 50 µSec = 225 µSec eller f = 1/225µ = 4400 Hz. Amplituden er 20 V/Div giver 20 x 5,8 V = 116 Volt. Duty cycle for kredsløbet er forholdet mellem den tid, hvor kredsløbet er "On" = Tm og en hel periode T udtrykt i procent. Duty cycle = Tm / (Tm + Ts) = 60 / (60 + 165) = 27 %. Skal strømmen nedsættes og dermed varmen i kredsløbet, skal Duty cycle gøres mindre. Dette gøres ved at ændre på P1. Vi antager, at R1, C11, T1, Q1 og Q2 er de samme komponenter. En anden og bedre metode for at nedsætte strømmen er at indsætte en strømbegrænser modstand på 10 Ohm mellem Q1 Collector og Q2 Base. Ved at indsætte en diode 1N4001 til Q1 Base beskyttes Q1, når strømmen afbrydes i T1 sekundær spole. R1 kan vælges som minimum 3K3 og maximum 15K, når P1 er 20K.

Her er "Storebroderen" der giver 3000 Volt eller mere fra et 12 Volts batteri

Diagram fig. 3 viser, hvordan et 12 Volt batteri kan optransformeres til 3000 Volt eller mere, alt efter hvilken tændspole man benytter. Puls kredsløbet er bygget over IC1, en Timer NE555, der er koblet som en astabil multivibrator. Pulstiden T = Tm + Ts er bestemt af R1, R2 og C1, efter formel T = 0,7 x (R1 + 2R2) x C1. Frekvensen f = 1/T = 1,4 / (R1 + 2R2) x C1.
Tm (Mark Time high output) = 0,7 x (R1 + R2) x C1
Ts (Space Time low output) = 0,7 x R2 x C1
Tm og Ts kan ikke blive lige store, men skal de være næsten ens, må R2 være meget stører end R1. Husk blot at R1 og R2 SKAL ligge over 1K Ohm og under 1M Ohm, når du dimensionere kredsløbet. C1 vælges først ud fra nogle gængse standard værdier. De valgte værdier i kredsløbet giver flg.:
Tm = 0,7 x (10000 + (2 x 4700)) x 0,00000047 = 4,80 mSec
Ts = 0,7 x 4700 x 0,00000047 = 1,53 mSec
T = Tm + Ts = 4,80 + 1,53 = 6,33 mSec, f = 1 / T = 1 / 0,00633 = 158 Hz
Duty cycle = Tm / (Tm + Ts) = 4,8 / (4,8 + 1,53) = 76 %

Udgangen på IC1 - pin 3 - trigger Q1 til "On", når pulsen er "High". Q1's collector er direkte forbundet til Q2's base og trigger Q2 til "On" i samme tidsperiode. Q2's emitter er direkte forbundet gennem en strømbegrænsnings modstand R5 15 ohm/5 W til Q3's base. Når Q3 trigges "On" i samme tidsperiode lægges tændspolens primære spole, den røde ledning, til stel, og den elektromotoriske kraft emf inducerer en spænding i tændspolens sekundære spole. Spændingen på udgangen HT er afhængig af omsætningsforholdet i tændspolen. Den valgte her, har ca. 1:250, som så giver 3000 V på udgangen. Strømmen fra batteriet til kredsen er 1,4 Ampere med den valgte tændspole. Kobbermodstanden i Rp er ca. 0,5 Ohm og kobbermodstanden i Rs er ca. 5,4K Ohm.
Diagram fig. 3
Fig. 3 Diagram Bug Killer "Storebror"
PCB fig. 4 printet består af to printkort, hvor tændspolen er det faste holdepunkt for de to printkort med en bolt ø 6mm x 12 mm med skiver. Tændspolen Adly Cat 50 blev valgt netop af denne grund. Hele herligheden skulle indbygges i et ø 50 mm x 500 mm langt PVC afløbsrør, og det var praktisk muligt på denne måde. Se billederne nedenfor.
PCB fig. 4
Fig. 4 PCB layout for Bug Killer "Storebror"

Elektronik del med tændspole i midten
Tænding af benzindamp i et køretøjs motor, sker ved en gnist i tændrøret. Den frembringes ved at slutte og afbryde en jævnstrøm i primærspolen. Herved opstår der en vekselspænding i primærspolen som induceres over i sekundærspolen. Det er en meget kompliceret beregning for at komme til det nøjagtige resultat: Sekundærspænding. Jeg vil nævne hvilke faktorer, som har betydning for resultatet:

1. Strømændringen delta I i primærspolen.
2. Primærspolens vindingstal.
3. Magnetkraftliniernes vej fra primærspole til sekundærspole givet som
    koblingen imellem de to spoler.
4. Sekundærspolens vindingstal.
5. Tidsændringen delta t for strømmen.
6. Hvirvelstrømme i jernkernen. (Varmetab)
Elektroderne
Beregninger på spoler, filterspoler og transformatorer høre til det vanskelige job inden for svagstrømstekniken. Styrken af et magnetfelt angives enten ved den magnetiske feltstyrke H-feltet eller den magnetiske fluxtæthed B-feltet. H-feltet = (I x N) / L [AV/cm], hvor I = Ampere, N = vindingstallet og L = kraftlinielængden i cm. 1 H [AV/cm] frembringer i luft i en flade på 1 cm2 1,25 kraftlinier. B-feltet = 1,25 x H x µ [gauss eller tesla], hvor µ = 1 for luft og størrer end 1 for jern, nikkel og cobolt. 1 gauss = 1 kraftlinie per cm2 spoleflade eller jernkerneflade. For at komme til det samlede antal kraftlinier fi må man gange B med spolens tværsnitsareal q. fi = B x q [maxwell].

Transformatorligningen Veff = 4,44 x N x f x fi, hvor N er spolens vindingsantal, f er frekvensen og fi det samlede antal kraftlinier. Gælder kun for en sinus spænding.

Jern kan kun magnetiseres til en vis grænse, hvor der så opstår en mætning. Der kan ikke frembringes flere kraftlinier trods en stigende feltstyrke, altså en stigende strømstyrke. I god transformatorjern kan vekselstrømmen magnetisere en kraftlinietæthed på 12 000 til 15 000 [gauss] = kraftlinier/cm2.
Oscillogram
Ser vi på oscillogrammet her tv, kan vi se, at Tm (mark time) er større end Ts (space time). I følge beregningerne ovenfor passer det også til de valgte komponenter.

Duty cycle for kredsløbet er forholdet mellem den tid, hvor kredsløbet er "On" = Tm og en hel periode T = Tm + Ts udtrykt i procent.
Duty cycle = Tm / (Tm + Ts) = 4,80 / (4,80 + 1,53) = 76 %.

Duty cycle kan også udtrykkes ved hjælp af modstandene R1 og R2 på flg. måde:
Duty cycle = (R1+R2)/(R1+2R2) = (10K+4,7K)/(10K+(2x4,7K)) = 76 %.

Chanel A (øverst) viser udgangen på IC1 pin 3. Chanel B (nederst) viser udgangen på Q3 collector.

Elektrisk hegn til gør det selv landmanden

Diagram fig. 5 viser et kredsløb over et elektrisk hegn til små kreaturer. Kredsløbet kaldes et CDI System, som betyder Capacitor Discharge Ignition System. En kondensator C1 oplades til en høj spænding - her ca. 50 Volt - og aflades igen gennem en T2 tændspoles primær spole. Den elektromotoriske kraft emf overføres til T2 sekundær spole. Er omsætningsforholdet (1:200) mellem primære og sekundære spoler, kan spændingen blive 50 Volt x 200 = 10.000 Volt. Den 1. september 2010 er der indført en EU standard EN 60335-2-76, der betyder at elhegn ikke må overstige 5 joule. 5 joule = 5 Watt * 1 Sec afsat energi i en 500 Ohm belastning.

Transformatoren T1 skal være af en god kvalitet, for den skal adskille nettet galvanisk fra det elektriske hegn på betryggende vis. Samtidigt skal net spændingen nedsættes fra 230 Volt til 48 Volt (48 Volt er en standard værdi). Den sekundære lade strøm er Imax = V / R1 = 48 / 100 = 480 mA. Efter en periode (tau se nedenfor) er ladestrømmen faldet til 37 % af Imax = 177 mA. Efter 5 perioder er ladestrømmen således kun 0,7 % af Imax = 3,4 mA. Så en transformator omkring 15 til 20 VA kan bruges. Det skal nævnes, at i det øjeblik SCR1 går i "On" og aflader C1, vil R1 også blive lagt til stel og dermed trække en strøm på Imax = V / R1 = 480 mA.

Min transformator har flg. data: Pri. 230V, Sec. 2x24V, Imax 0,7A, 33,6VA. Rpri målt 56 Ohm, R1sec målt 1,6 Ohm, R2sec målt 1,7 Ohm, Rs 3,3 Ohm. Vsec no-load 2x27V. Laves en beregning i mit Transformer Calculation program fås flg.: Vsec(out) ved Isec(max 700mA) 49,5 Volt og ved Isec(real 480mA) 51 Volt. Du behøver password for at fjerne arkbeskyttelsen, så du kan ændre på transformatorens data.

Strømmen ensrettes gennem dioden D1, passerer strømbegrænsermodstanden R1 og videre til C1, som oplades. SCR1 Silicon controlled rectifier har indtil videre spærret for strøm gennemgang. Når en kondensator oplades, kommer strømmen før spændingen. Opladetiden tau = (R+Ri) x C er per definition der, hvor spændingen er 63 % af den fulde spænding. Tau = 100 x 470 x 1/1 000 000 = 47 mSec. Efter 5 perioder = 235 mSec vil spændingen andrage 99,3 % af den fulde spænding. Vi ser bort fra modstanden Ri, som er den indre modstand i komponenternes kobber tråde (T1 & T2), sikringen og dioden, som udgør mindre end nogle få % af modstanden R1.

Efterhånden spændingen opbygges, vil der over spændingsdeleren R3 og P1 opstå en spænding på P1's arm, som kan indstilles fra 0 Volt 24 Volt (den halve forsynings spænding). P1 justeres omkring Zener diodens knækspænding på 8,2 Volt, så Q1 går "On" og dermed går Q2 også "On". Det medfører en spænding på den anden spændingsdeler R8 og R2 midtpunkt, som er forbundet til Gaten på SCR1. Denne åbner nu og kortslutter C1 plus terminal til GND. Hele ladningen på C1 (Q = V x C1 = 48 x 470 x 1/1 000 000 = 22,5 mC) aflades nu gennem T2 tændspolens primære spole, og den elektromotoriske kraft emf overføres til T2 tændspolens sekundære spole.

Til de interesserede læser kan jeg oplyse at elektricitetsmængden 1 coulomb [C] = 6300 billiarder elektroner eller 6,3 x 1018. Kondensatoren C1 har således en elektricitetsmængde på 142 billiarder elektroner eller 14,2 x 1016. Enheden for elektricitetsmængden er Q (coulomb) og 1 Q = 1 A x 1 Sec. Vil du tælle 1 coulomb med en hastighed på 10 elektroner per sekund, vil det tage dig 19.977.168.950 år - rundt regnet 20 milliarder år. God fornøjelse.
Diagram elektrisk hegn
Fig. 5 Diagram elektrisk hegn. R1 er ændret til 9W, bliver meget varm.
PCB fig. 6 fremstilles efter denne film i en egnet lyskasse. Transformator T1 og tændspole T2 er ikke monteret på printet af indlysende grunde. Terminalerne Input 4/5 og 6 til nettransformatoren. Terminalerne Output 1/2 og 3 til tændspolen. HT udgangen sidder normal i toppen af tændspolen. Når jeg skal igang med kredsløbet, vil jeg prøve en af disse [Tændspole 399,00 kr] [Tændspole 199,00 kr] [Restsalg tændspole 49,00 kr]. Det blev den billige til 49,00 kr. som jeg købte.

Kredsløbet er fremstillet på et Eurokort 160 mm x 100 mm, så der er rigeligt plads på kortet. Tre komponenter R1, C1 og P1 er lavet således, at der kan vælges komponenter med forskellig ben afstand.
PCB fig. 6
Fig. 6 PCB layout for elektrisk hegn
Den færdige kontrolenhed for strømhegn. Jeg valgte en tændspole fra T. Hansen, som de havde på restsalg til 49,00 kr. Prismæssig årsag for blot at afprøve elektronikken. Jeg vil senere komme med nogle måleresultater, men jeg synes udgangsspændingen er for lille.
Fig. 7 Færdig bygget elektrisk kontrolenhed for strømhegn
Fig. 7 Færdig bygget elektrisk kontrolenhed for strømhegn

Den Kinesiske Mosquito Swatter

Elektronikken til den Kinesiske fluesmækker ses her til højre. Den består i princippet af en blokeringsoscillator med positiv tilbagekobling. Frekvensen er målt til ca. 15 KHz og oscillogrammerne er vist på de underliggende billeder. Diagrammet herunder viser de anvendte komponenter med testpunkterne TP1, TP2 og TP3, som henviser til oscillogrammerne til højre.

TP1 2,5 Div x 10V/Div = 25 Volt.
TP2 1,5 Div x 10V/Div = 15 Volt.
TP3 er målt over en spændingsdeler 900K Ohm og 100K Ohm uden komponenter tilsluttet.
TP3 4 x 50V/Div x 10 = 2000 Volt.
Kinesisk elektronik
Oscillogram af TP1 og TP2
1. Billede elektronikdelen
2. Trace CH1 oscillogram Base TP1
2. Trace CH2 oscillogram Emitter TP2


Diagram over den Kinesiske fluesmækker
Diagram over den Kinesiske fluesmækker
Kinesisk elektronik
Oscillogram af TP3
1. Billede elektronikdelen
2. Trace oscillogram TP3

Her følger et Slide Show over ombygning
af fluesmækkeren til en snegledræber

Klik Auto for start af Slide Show
Start Tilbage Auto Frem Slut
Den Kinesiske Mosquito Swatter er blevet til en snegledræber

Den Kinesiske Mosquito Swatter fra jem og fix til 15,00 kr. kan laves om til en snegledræber for "ingen" penge, hvis blot du har to skruer og lidt lynepoxy. Fjern de 4 skruer, som holder dækslet til batteriholderen. Tag dækslet af så du blotlægger elektronikken. Sæt en kniv eller skruetrækker ind i revnen til ketsjeren (den er her blå) og bræk de to halvdele fra hinanden. Klip + 1 rød og - 2 blå ledninger over tæt på ketsjeren, så de bliver så lange som muligt. Fjern den ene blå ledning så tæt på printet som muligt. Lod de 2 ledninger på 2 skruer (eller hvad du nu har, husk bare det skal være et lodbart materiale) og placer skruerne i bunden af den anden batteriholder. Kom lynepoxy over skruerne så de bliver fikseret parallelt med hinanden. Når lynepoxyen er hærdet kan du lukke batteriholderen, sætte batterierne i og lukke låget. Herefter er den klar til brug. Jeg har brugt to ø5 x 90mm knækskruer fra Ruko nr. 48527, filet dem spidse og sat en møtrik på hver inde i batteriholderen. Det giver en bedre stabalitet med limningen.

En "Saftig Sag" lavet af en gammel TV Fly-Back transformator

Lad det være sagt med det samme, det er IKKE noget, at du skal begynde med, hvis du er amatør og ikke har styr på tingene. Du kan lave kredsløbet op til transformatoren TR2, som et undervisnings projekt og erstatte TR2 med en stor modstand på 1M Ohm for derefter at gå ned i værdi 100K Ohm, 10K Ohm, 1K Ohm, 100 Ohm og 10 Ohm. Mål på C7 (Tp1) drag dine egne erfaringer for afladetiden med forskellige værdier af belastningsmodstanden.
Diagram over kredsløbet og en Fly-Back trafo fra et TV
Fra 10 Volt til 25.000 Volt
En kort forklaring: Effekt oscillatoren Q1, Q2 og Audio Transformer TR1 er en multivibrator oscillator, som omdanner DC (10V) fra batteriet til AC (ikke sinus). Veksel spændingen optransformateres i TR1 med en faktor N = 12,25 (122V). Spændingen ensrettes og tre dobles (366V) i diode kredsløbet og oplader C7. DIAC'en indstilles med P1 til at trigge SCR'en ved en passende høj spænding, så denne kortslutter C7 til stel gennen TR2 primær spole og giver på TR2 sekundær spole 366 x 70 = 25.620 Volt. Der er naturligvis et tab i kredsløbet, så spændingen kan være noget mindre. Audio Trafo TR1 er samme type Audio Trafo, som er brugt i snegledræberen "Lillebror", som ses ovenfor 42TU003 og kan købes her.

Multivibrator kredsløbet har to tilstande:
Tilstand 1: Q1 er "On" og Collector på Q1 på 0V. C1 begynder at oplades gennem R2 og Q1. Spændingen på Q2 Base er spændingen over C1. Denne er i første omgang lav, men stiger som C1 oplades. Q2 går i "Off" under forudsætning af Base spænding < 0,6 V. C2 aflades gennem R3 og R4. Q2 Collector er høj dog lidt lavere end forsynings spændingen på grund af C2 udlades gennem R4. Denne tilstand er selv-opretholdende, indtil spændingen på Q2 Base når 0,6 V, ved hvilket punkt Q2 går i "On", og kredsløbet går ind i den følgende tilstand.

Tilstand 2: Q2 går i "On". Q2 Collector går fra + V udgangsspænding til 0V. Denne ladnings ændring på C2 forårsager en negativt gående puls på Base af Q1, som hurtigt skifter til "Off". Q1 går i "Off" og Collector spændingen stiger til ca. forsynings spændingen. C1 aflades gennem R1 og R2. C2 oplades gennem R3 fra -V gennem 0V til 0,6 v (dette kan betragtes som en afladning i stedet for en opladning). Spændingen på Q1 Base er spændingen over C2. Denne er i første omgang lav, men stiger som C2 oplades. Denne tilstand er selv-opretholdende, indtil spændingen på Q1 Base når 0,6 V, ved hvilket punkt Q1 går i "On", og kredsløbet vender tilbage til tilstand 1.

Opstart: Når kredsløbet først tændes, vil hverken transistor Q1 eller Q2 gå i "On", hvis kredsløbet var 100% symmetrisk. Men på grund af uundgåelige mindre skævheder i komponenterne betyde, at en af transistorerne er først til at gå i "On". Det vil hurtigt sætte kredsløbet til et af de ovennævnte tilstande, og oscillation vil opstå.

Svingningsperioden: Meget groft, vil varigheden af tilstand 1 være relateret til tidskonstanten R2C1, da det afhænger af opladningen på C1. Varigheden af tilstand 2 vil være relateret til tidskonstant R3C2, da det afhænger af opladningen på C2. Disse tidskonstanter behøver ikke være den samme, men her tilstræbes den samme tidskonstant. Derfor samme værdi for C1 og C2 samt R2 og R3.

Imidlertid vil varigheden af hver tilstand også afhænge af den oprindelige ladningstilstand af de pågældende kondensatorer og dette vil igen afhænge af afladningstilstanden i den tidligere tilstand, som også vil afhænge af modstandene anvendt under afladning (kobber modstandene R1 og R4 i TR1) samt på varigheden af den tidligere tilstand osv. Resultatet er, når der første gang sættes strøm til kredsen, vil perioden være ret lang efter som kondensatorerne oprindeligt er helt afladet, men perioden vil hurtigt afkortes og stabiliseres. Svingningsperioden vil ligeledes afhænge af den strøm, der trækkes fra out puttet i TR1. Jeg forventer en frekvens på 2KHz (t=R*C=470*1u=0,47mSec=2.1KHz), som ligger i midten af TR1 frekvens response +-3dB, 300-3.4KHz, 0dB ved 1KHz.

Målinger på kredsløbet kommer når det er færdigbygget.
Print udlæg til test af Fly-Back trafo fra et gammelt TV ses herunder. Kredsløbet er opbygget på et standard Euro kort 100x160mm og der er plads nok til alle komponenter. Fly-Back trafoen er ikke monteret på printet og der skal tilsluttes en extern strømforsyning på fra 9V til 12V og ca. 1A. Kontakten S1 skal være en "Push On" kontakt, da der ikke må være strøm på kredsen hele tiden, da det vil dræne batteriet på kort tid. Q1 og Q2 er monteret på Heatsink.
PCB Lay-Out og PCB film
Euro PCB 100x160mm for test af Fly-Back trafo

Lad mig komme med en advarsel i forbindelse med bygning af disse kredsløb.

Det er forbundet med en vis risiko at berøre elektroderne, for det kan medføre, at man får et elektrisk chok, når der sker en elektrisk udladning gennem kroppen. Du kan sammenligne det med et elektrisk hegn på marken. Du prøver det kun en gang. Du kender måske også den elektriske tennisketsjer - The Bug Killer - som kan købes i mange isenkram forretninger for en halvtresser. Sidste nyt i jem & fix 15,00 kr. Princippet er det samme, her er det blot myg og fluer du jagter.

Selv om det er en meget høj spænding, er der ingen strømstyrke bag ved, så i princippet er det næsten ufarligt for raske personer, men det er på dit eget ansvar at bygge og anvende disse kredsløb. Personer med et dårligt hjerte og med pacemaker skal holde sig fra at benytte disse redskaber. Den mindste strømstyrke, som et menneske kan mærke, er ca. 1 mA.

Viste du, at ved almindelig tør luft indtræder et gnist-gennemslag ved 30.000 Volt/cm eller 3.000 Volt/mm. Er gnisten først etableret, kan elektrode afstanden forøges, da luften ioniseres. En elektrisk udladning er en gnist, som kan danne en lysbue, hvis den elektriske udladning er vedvarende. Det er en plasma tilstandsform for et stof på gasform. Man kan faktisk kende det på lugten, når luften ioniseres.

LÆS DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE:

Du er velkommen til at bygge disse snegledræber efter diagrammet og mit PCB udlæg, men du skal ikke forvente hjælp, hvis det går "galt".

Kredsløbet elektrisk hegn anvender potentielt dødelige niveauer af spænding og strøm fra 230VAC nettet. Kredsløbene snegledræber "Lillebror" og "Storebror" anvender kun batterier 1 stk. 9Volt og 8 stk. 1,5Volt. Den Kinesiske Mosquito Swatter anvender kun 2 stk. 1,5Volt batterier. VÆR FORSIGTIG! Hvis du ikke er sikker på, hvad du gør, især når det kommer til kredsløb med strøm fra 230VAC. DET ER DIT ANSVAR: At hente hjælp, at forlade projektet, ikke komme til skade, ikke bygge sjusket kredsløb, ikke såre andre, ikke starte brande. Denne information stilles til rådighed som en service til enhver person. Et hvert ansvar for sikker og korrekt anvendelse for disse kredsløb fraskrives.

[Website]  [Danmark]  [Hvor i Danmark]  [Sverige]  [Hvor i Sverige]  [Norge]  [Hvor i Norge

Tilbage til siden, hvor du kom fra.  

one.com
one.com