I am writing this page in English with Google translator. Click the English version and see the result

Er en havørreds "Konditionsfaktor" Fup eller fakta?

Her kan du beregne "Konditionsfaktor" for din havørred efter Fultons formel. Fulton arbejder med værdier mellem 1.00 og 1.20 for opgangsørreder. Vil du læse mere om "Konditionsfaktor", så gå ind på dette website: R. Piil. Den beskriver lidt om, hvorfor ørreder og laks har forskellig "Konditionsfaktor" alt efter levestederne.

Hjemmesiden gælder fortrinsvis for havørreder. Laks er som regel længere per vægtenhed. Du kan godt bruge beregningen, men du får lavere tal, og så er mine kommentarer ikke helt korrekte. Typiske værdier for opgangslaks er mellem 0.90 og 1.05. Beregninger på mere end 50 laks fra Varde Å viser et gennemsnit på 0.95. Det bliver interessant at se, hvad konditionsfaktoren vil være, når alle 130 laks er fanget. I 2018 har jeg beregnet et gennemsnit for små laks til 0,95 og for store laks 1,05. Det giver 1,00 i gennemsnit for laks i Varde Å.

R. Piil side for "Konditionsfaktor" findes en tabel for normal længde (cm) og normal vægt (kg) for en havørrede med "Konditionsfaktor" 1.0, når det er en opgangsfisk. Naturligvis er der variationer i konditionsfaktoren alt efter, hvor havørreden har levet og indtaget sin føde. De store "sildeæder" får en høj "Konditionsfaktor".

Danmarks Sportsfiskerforbund har også udgivet en lille pjece med mål og vægt for laks og havørreder. Den findes her på nettet.

Klik her for Vægtbestemmelses formel.

Indtast fiskens vægt i g og fiskens længde i cm. Brug decimal punktum, hvis det kræves.
Tryk herefter på "Beregn Konditionsfaktor". Måleenheden er gram per cm³ * med en konstant (100).

gram
cm
Kondifaktor
Kommentar til din ørred. Skal ligge mellem 1.00 og 1.20

     
Prøv selv på dine egne fisk og se, om du er enig heri.

Lad mig bringe et eksempel på en god havørred på 5,5 kg og 77 cm lang. Konditionsfaktoren er 1.205. Det er en havørred i meget god stand, som er værd at koldrøge. Når denne havørred har været oppe at gyde, og du så fanger den, vil dens "Konditionsfaktor" ligge på 0.99. Da længden er konstant, må det være vægten, der er gået ned til under 4,5 kg. Altså har havørreden tabt over 20 % i vægt. Den har tabt proteiner er løs i kødet, og ikke værd at spise. Bør genudsættes så du kan få glæde af den til efteråret. Den vil så veje 9,1 kg og 91 cm lang og med samme "Konditionsfaktor" som før 1.205.

Det er Fakta!
 
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com