I am writing this page in English with Google translator. Click the English version and see the result.

Hvordan man selv spoler ny line på sit fastspolehjul

Fastspolehjul
Læg din nye spole på gulvet med etiketten opad. Før linen gennem det nederste øje på fiskestangen og bind linen på hjulet. Spol linen på hjulet med 10 omdrejninger på håndtaget. Se efter om linen "krinker". Hvis linen "krinker", så vend spolen med etiketten nedad. Fyld spolen med line indtil der er ca. 1 mm fra spolekanten. Brug handsker på den hånd, som holder igen på linen. Er påkrævet hvis du påspoler Fireline.

Hvordan man selv spoler ny line på sit fastspolehjul med Power Roller

Fastspolehjul med Power Roller
Nogle dyre fastspolehjul har Power Roller, der reducere 'twist' af linen med op til 50%. Derfor vil disse fastspolehjul arbejde bedst, hvis linen lægges på efter denne opskrift.

Stik en passende stor skruetrækker gennem spolens centrum. Fastgør skruetrækkeren eller få en fiskeven til at holde den, medens du selv påspoler line. Udøv et passende tryk på siderne af spolen, så linen ikke påspoles for løst, ej heller for stramt. Fyld spolen med line indtil der er ca. 1 mm fra spolekanten. Brug handsker for ikke at brænde hænderne.

Hvordan man selv spoler ny line på sit multihjul

Multihjul
Indsæt en blyant i centrum af spolen og få en fiskeven eller din gode kone til at holde spolen. Før linen gennem det nederste øje på fiskestangen og bind linen på hjulet. Spol linen på hjulet medens der udøves et let tryk på spolens sider, for at linen ikke skal blive for løst på spolet. Fyld spolen med line indtil der er ca. 1 mm fra spolekanten. Brug handsker på hænderne til at trykke mod spoles sider. Påspoler du Fireline og lader linen løbe gennem fingrene, er handsker også påkrævet.

Denne knude er velegnet til spoleakselknude med nylonline

Spoleakselknude med nylonline

For nylonline Arbor Knot

1. Før linen om spoleakslen og bind en enkelt knude om hovedlinen.

2. Bind en enkelt knude om tjavse enden og stram begge knuder let til.

3. Linen skal gøres våd. Mundvand er godt. Derefter strammes hovedlinen op, så knuden på tjavse enden kommer helt ned til den første knude. Klip tjavsen af 5 mm over knuden.

Denne knude er velegnet til spoleakselknude med Fireline

Spoleakselknude med Fireline

For Fireline

1. Før linen om spoleakslen og træk tjavsen under hovedlinen.

2. Før tjavsen over hovedlinen og tilbage i sin egen retning. Sno tjavsen mindst to gange om sin egen line. Før tjavsen tilbage og stik den ind i løkken, hvor hovedlinen går igennem.

3. Linen skal gøres våd, hvis der bruges nylon line. Mundvand er godt. Derefter strammes hovedlinen og tjavsen op sammen, så knuden ligger pænt på spolen. Klip tjavsen af 5 mm over knuden.

Denne knude er velegnet til spinner, blink, pirk, jig og wobler

Jam Knot

Enkelt knude med nylonline.

Før linen gennem øjet på det agn du vil bruge.
Sno tjavsen 4 gange op af hovedlinen.

Før tjavsen tilbage og stik linen gennem øjet på de to liner.

Før igen tjavsen op af hovedlinen og stik linen gennem det nye øje.

Nu skal linen gøres våd, inden der strammes op. Mundvand er godt. Stram først let op i tjavsen.

Stram derefter op ved at trække i hovedlinen. Klip tjavsen af 5 mm over knuden.

Denne knude er velegnet til spinner, blink, pirk, jig og wobler

Dobbelt knude med nylonline

Dobbelt knude med nylonline.

Før linen to gange gennem øjet på det agn du vil bruge. Sno tjavsen 3 til 5 gange op af hovedlinen.

Før tjavsen tilbage og stik linen gennem dobbelt øjet på de to liner.

Nu skal linen gøres våd, inden der strammes op. Mundvand er godt. Stram først let op i tjavsen.

Stram derefter op ved at trække i hovedlinen. Klip tjavsen af 5 mm over knuden.

Denne knude er velegnet til at knytte to nylonliner sammen

Blodknuden

Blodknuden med nylonline.

Tag 2 nylon liner med højest 0,05 mm spring i diameter og læg dem sammen med en overlapning på ca. 20 cm.

Tag venstre tjavs og sno den 3 gange med uret om venstre hovedline. Tag højre tjavs og sno den 3 gange mod uret om højre hovedline.

Før venstre tjavs tilbage og stik den gennem øjet på midten. Før højre tjavs tilbage og stik den gennem øjet på midten. Det skal gøres fra hver sin retning.

Nu skal linen gøres våd. Mundvand er godt. Stram forsigtigt op i de to hovedliner. Pas på at tjavserne ikke falder ud. Klip tjavserne af lige over knuden.

Denne løkke bruges til en ophænger flue eller gummimak

Ophænger løkken

Ophænger løkken med nylonline.

1. Form en lidt stor løkke på linen. Tag den korte ende af linen og sno den 6 gange rundt om linen inde i løkken.

2. Find midten af snoningen og åbn den, sålede at toppen af løkkecirklen kan stikkes gennem snoningen.

3. Stram forsigtig til ved at trække i den dannede "Loop" samt i lang og kort lineende. Husk igen at gøre linen fugtig med mundvand.

Denne knude bruges til Rapala Wobler

Rapala knuden

Rapala knuden for wobler

1. Bind først en løs knude 30 cm oppe på hovedlinen. Før tjavsen gennem øjet på wobleren og tilbage gennem det løse øje på hovedlinen. Sno tjavsen to gange om hovedlinen.

2. Før tjavsen tilbage gennem det løse øje i samme side, hvor det oprindelig kom igennem. Før til slut tjavsen gennem det nye øje. Nu skal linen gøres våd. Mundvand er godt. Stram forsigtigt op i hovedlinen og tjavsen. Knuden skal stramme op uden at wobleren bindes fast til knuden. Klip tjavserne af 5 mm over knuden.

Denne knude er velegnet til binding af endegrej med Fireline

Palomar Knot

Palomar knude god til Fireline

1. Før linen dobbelt gennem øjet på det agn du vil bruge.

2. Bind en enkelt knude over krogen.

3. Før agnet gennem den løkke der er dannet.

4. Stram derefter op ved at trække let i hovedlinen og tjavsen. Klip tjavsen af 5 mm over knuden.

Tips til pkt. 1: Det kan være vanskeligt at føre Firelinen dobbelt gennem et lille øje. Før derfor linen enkelt gennem øjet og så tilbage igen.

Montage af fluehjul med bagline, flueline, tapered forfang, tip og flue

Grundlæggende montage oversigt
"Arbor Knot": Fluehjulet påspoles først en bagline med en brudstyrke på 20 lbs eller 30 lbs. En passende længde kan være mellem 75 m og 150 m. Knuden "Arbor Knot" bruges til at binde baglinen fast på hjulets spole aksel, deraf navnet "Aksel Knude".

"Albright Knot": Næste step er at binde fluelinen på baglinen. Start med at rulle 1 m flueline af den spole, som fluelinen blev leveret på, husk det skal være den ende, som er mærket "this end to reel". Knuden "Albright Knot" bruges til at binde fluelinen på baglinen. Fluelinen påspoles nu hjulet, og her kan en fiskeven være behjælpelig med at holde fluelinen. En blyant stikkes gennem hullet i spolen. Spol linen på hjulet medens der udøves et let tryk på spolens sider.

"Nail Knot": Vi er nu kommet til det taperede forfang, som skal bindes på fluelinen med en "Nail Knot". Navnet kommer af, at vi skal bruge en nål med en diameter lidt større end fluelinen. Et lille rør, hvor det taperede forfang kan gå igennem, er også velegnet. Det er det, som er vist på billedet.

"Surgeons Knot" Vi skal nu binde en "Tip" på det taperede forfang. Der er flere grunde til at benytte en "Tip". Jeg skal blot nævne en. Skifter du ofte fluer, vil du snart få brugt dit taperede forfang til 30,00 kr. Den tykkelse på "Tippen", du skal bruge, bør være 0,05 mm mindre end den tynde ende på det taperede forfang.

"Improved Clinch Knot" Den sidste knude, du skal binde på dit flue tackel, er en "Improved Clinch Knot". Denne fastgør sikkert din flue på tippen. Der findes også en anden knude "Turtle Knot", men jeg mangler et billede.

Arbor Knot
Denne knude er dog vist ovenfor, men tages med igen for helhedens skyld. Arbor Knot betyder aksel knude, og den bindes som vist her på billedet. Påspol nu baglinen, men husk det skal være i den rigtige retning. Baglinen skal gå ud fra neden af fluehjulet. Læs binde teksten her.
Arbor Knot
Albright Knot
De næste fire billeder viser, hvordan man binder fluelinen på baglinen med 'Albright knuden'. Start med at lave en loop på fluelinen ved at bøje ca. 5 cm tilbage på fluelinen. Hold loopen mellem venstre tommelfinger og pegefinger. Indsæt fra højre ca. 25 cm bagline i loopen.
Albright Knot
Medens du stadigvæk holder med venstre hånd om loopen, klemmer du baglinen ned mellem venstre tommelfinger og pegefinger. Brug højre hånd til at sno tjavsen om looppen og baglinen. Start ved dine finger og sno 10 til 12 omgange mod loop enden. Vindingerne skal ligge tæt og være temmelige stramme.

Så langt så godt. Nu kommer det svære.
Albright Knot
Nu skal du stikke tjavs enden af baglinen gennem loopen i modsatte side, som den kom ind. Det vil sige, at begge bagliner - hovedlinen og tjavsen - kommer ud gennem loopen på samme side. Fugt linerne. Træk først i hovedbaglinen så loopen på denne, som du holdte i venstre hånd, forsvinder. Træk derefter i begge bagliner så de strammes op. Træk så forsigtig i begge ender af fluelinens loop med venstre hånd.
Albright Knot
Pres med din højre hånd knuden mod fluelinens loop ende, men ikke over denne. Hold fluelinen (begge ender) i venstre hånd og baglinen (begge ender) i højre hånd. Træk nu så stramt som muligt, så du danner en pæn knude. Klip så begge tjavser af tæt på Albright knuden.

Nu er du klar til at påspole fluelinen på hjulet. Husk en fiskeven kan være nyttig.
Albright Knot

Nail Knot
Nail Knot
Du bruger en "Nail Knot" til at binde dit tapered forfang på fluelinen. Denne knude kan også benyttes til at binde fluelinen på baglinen. Du skal bruge en passende nål eller et lille rør til denne knude.
Hold nål/rør og enden af fluelinen mellem venstre tommelfinger og pegefinger, så der stikker ca. 5 cm flueline ud til højre sammen med nål/rør.
Nail Knot
Med højre hånd laves en 30 cm loop i den tykke ende af forfanget. Tryk loopen ned mellem venstre tommelfinger og pegefinger ved siden af fluelinen og nål/rør. Brug højre hånd til at lave 5 tætsluttende vindinger omkring fluelinen og nål/rør med tjavsen af forfanget. Vindingerne skal støde mod hinanden, og være mindst 2 cm fra enden af fluelinen.
Nail Knot
Glid venstre tommelfinger og pegefinger over vindingerne så de ikke går op, medens du med højre hånd føre tjavsen af forfanget gennen nåleøjet eller hullet i røret. Træk nu forsigtig nålen eller røret ud mod venstre, så tjavsen kommer helt igennem vindingerne. Stram FØRST LIDT op ved at trække i begge ender af forfanget - ikke i fluelinen. Se efter at vindingerne ligger pænt, trim efter om nødvendigt.
Nail Knot
Fugt knuden og stram nu helt op ved at trække samtidig i begge ender af forfanget så meget, at forfanget lige "bider" i fluelinen. Advarsel har du mange kræfter, kan du skære fluelinen over. Du strammer nu forfanget og fluelinen ved at trække i disse to så knuden "sætter" sig. Til slut trimmer du forfanget og fluelinen ved at klippe tjavserne af 1 mm fra knuden.

Surgeon's Knot

Den letteste måde at binde tippen på det taperede forfang er med en "Surgeon's Knot". Placer forfang og tip ved sinen af hinanden på ca. 15 cm, med hver sin ende i modsat retning.
Surgeon's Knot
Klem om forfanget og tjavsen på tippen med venstre tommelfinger og pegefinger. Brug højre hånd til at lave en loop og stik tjavsen af forfanget og hele tippen gennem loopen.
Surgeon's Knot
Knuden skal forstærkes. Så gentag flg.: Stik tjavsen af forfanget og hele tippen gennem loopen for anden gang. Se efter at forfang og tip linerne ikke ruller omkring hinanden. Det vil svække knuden.
Surgeon's Knot
Fugt knuden før du trækker den til. Træk samtidig i alle fire liner: venstre side forfang og tip tjavs, højre side tip og forfang tjavs. Afslut med at afklippe tjavserne tæt på knuden.
Surgeon's Knot

Improved Clinch Knot
Improved Clinch Knot

Tag fluen mellem venstre tommelfinger og pegefinger. Stik 15 cm af tippen gennem krogøjet. Lav fem vindinger op ad linen. Før tjavsen tilbage over vindingerne og stik den gennem åbningen mellem krogøjet og første vinding.
Improved Clinch Knot
Der dannes en åben loop over vindingerne, hvor igennem tjavsen stikkes. Stram nu let op ved at trække i tjavsenden, se efter at vindingerne ligger pænt ved siden af hinanden. Trim hvis nødvendigt. Fugt knuden før der strammes helt op, så knuden ligger tæt på krogøjet. Afklip tjavsen 1 mm fra krogøjet.

Andre brugbare flueknuder og loop til loop

Majorknuden
Majorknuden

Denne knude er den enkleste til at binde en flue på tippen. Linen gennem øjet. En gang rundt om krogen. Og bind en knude om linen. Stram op og klip af.
Majorknuden eller Turle knuden er en og samme knude opkaldt efter Major W. G. Turle, England.
Otte talsknuden
Otte talsknuden

Har du et færdiglavet forfang med en løkke, og skal binde en line i, kan du med fordel binde en otte-talsknude. Linen gennem løkken og lav et 8 tal som vist. Stram op og klip af.
Duncan flueknuden
Duncan flueknuden

Denne knude er velegnet til at binde en flue på forfanget. Fluen sidder løst i løkken og giver derfor en livlig bevægelse, der får fisken til at hugge.

To måder at binde en "Tip" på sin "Braided Leader"

Kirurg knuden og loop to loop
Tag din braid i venstre hånd og din tip i højre hånd. Lad disse to overlappe hinanden med ca. 20 cm. Dan nu en løkke på størrelse med en "daler". Før tjavsen af braiden og den lange ende af tippen to gange gennem løkken. Der strammes op med løkken i munden. Husk mundvand er godt.

Har du en loop på tippen ( man køber ofte en tip med loop ), kan du med fordel bruge "Loop to Loop" metoden. Det gør det let at skifte tip størrelse. Ønsker du selv at lave en "Loop" se næste eksempel.

Sådan her laver du en loop på din tip

Loop to loop
Dan en løkke som vist. Sno løkken to gange om sig selv ned af linen og før løkken tilbage i øjet bagom.

Der strammes op. Husk det der med mundvand. Klip tjavsen af 5 mm over knuden.

Sådan her laver du dine egne spinnere for 15,00 DKR per stk. Ved køb af minimum 100 stk.

Form en "B" Loop som vist på tegningerne herunder. Wire forming instructions only in English: Version No. 1 and Version No. 2

Fig 1
Placer wiren mellem den korte og høje pind på værktøjet med den korte ende af wiren ned ad. Kort pind på værktøjet holdes til venstre. Den korte ende af wiren skal være 14 til 18 mm fra de to pinde, som svarer til længden af kroppen med den nederste perle. Bøj den korte ende 30 grader med uret.

Er det rejekrogen, du vil lave, skal kort ende af wiren være 25 mm ned. Se her.
Version No. 1 & Version No. 2

Standard Wirestik
Place wire shaft between pins with short end pointed to the left. Bend short end away from you to form 30 degree angle. Leave at least 14 to 18 mm between short end and pin.

If you are making the shrimp hook, the short end of the wire is 25 mm down. See here .
Fig 2
Bøj den lange ende af wiren med uret om den høje pind indtil den rammer den korte pind. Bemærk at wiren springer let tilbage på grund af fjedre virkningen i wiren.
Tekst for figur 2

In - Line

Spinner af typen In - Line. Her er der ingen bøjle til spinnerbladet. Findes i 3 størrelser.
Bend long end around tall pin in clockwise manner until it stops at short pin. Wire will spring back slightly.
Fig 3
Hold wiren på plads omkring den høje pind og sving den lange wire ende tilbage - mod uret - indtil den rammer den korte pind. Læg et let pres på den lange wire ende, således at der kommer en let bøjning på wiren, der ligner bøjningen fra før på kort wire ende.
Tekst for figur 3

Out - Line

Spinner af typen Out - Line. Her er der en bøjle til spinnerbladet. Findes i 3 størrelser.
Leave wire loop around tall pin and swing back to right until long end hits short pin. Apply pressure to place kink in long end.

Den færdige "Loop", som du har lavet, skal helst se ud som vist her. Man kan montere en lille springring i denne "Loop", så kan krogen skiftes meget let. Jeg gør det ikke, for jeg synes, at det påvirker spinnerens gode gang i vandet. Bemærk: I nogle købte spinnere sæt er denne loop allerede lavet. Køber du wiren i metermål, klipper du først wiren af i længder på 120 mm.
Tekst for figur 4

Fig 4

Finished loop should look like illustration fig. 4. To close this type of loop use a coil spring fastener.

 • Inden du fortsætter skal du gøre følgende
 • Indsæt en krog der passer til størrelsen på spinneren i denne "Loop". Eller en lille springring.
 • Indsæt over de to wire ender en farvet perle, som holder de to ender sammen.
 • Indsæt messingkroppen over de to ender. Kroppen giver kastevægt til spinneren.
 • Indsæt en stor messingkugle.
 • Indsæt et messinghoved.
 • Messingkugle og messinghoved er med til at holde bladet fra kroppen.
 • Indsæt en lille messingkugle.
 • Indsæt bøjle for bladet med bladet monteret i bøjlen. Husk at vende bladet korrekt.
 • Indsæt en lille messingkugle.
 • Nu er du på vej til at lave et "A" øje.
 • Indsæt en svirvel i "A" øjet, når dette er lavet.
 • Form et "A" øje som vist herunder


 • Syrefast wire i rustfrit stål kan købes her:
 • Frederiksberg Fjederfabrik A/S
 • Nyholms Alle 43
 • 2610 Rødovre
 • Tlf. 36701468
De Danske Spinnere
Nyhed: Jeg er begyndt at indsætte en lille svirvel
i "A" øjet, så går spinneren bedre i vandet ved
langsom indspinning samt linen krinker heller ikke
så meget. Prøv det selv og se, hvor godt det er.

Tekst for figur 1


Placer wiren mellem de to pinde, således at kroppen vender op. Afstand mellem kort pind og bøjle for bladet ca. 8 - 10 mm. Bøj den frie ende om den høje pind 270 grader mod uret, så der dannes et øje. Bøj wiren med kroppen mod uret om den korte pind, ca. 30 grader.
Fig 1
Text for Figure 1


Place wire shaft between pins with short end pointed up. Bend long end around tall pin in counterclockwise direction about 3/4 of a revolution - 270 degrees to form an eye.
Tekst for figur 2


Fjern spinneren fra værktøjet. Tag værktøjet i højre hånd, indsæt wiren i spalten som vist på figur 2 med kroppen til venstre for spalten. Tag værktøjet i venstre hånd, fang øjet med pinden på kranken og drej med uret, således at wirens frie ende glider ind i rillen.
Fig 2
Text for Figure 2


Remove wire shaft. Place eye of shaft over pin on crank with short end up and long end yhrough slot in head. Turn crank clockwise slowly so that short end of shaft slides into groove on head.

Tekst for figur 3


Drej forsigtigt håndtaget med uret 3 til 5 omgange. Der vil være ca. 2 til 1 mm spillerum mellem bøjle for bladet og sidste vinding, når der er drejet 3 til 5 omgange. Bemærk: Drej ikke over, så bøjlen trykker på wirestik hovedet, for så springer wiren. ADVARSEL: Når du afklipper wiren, SKAL du holde på "tjavsen", for den springer langt væk og kan gøre skade på dine og andres øjne. Brug også briller. Husk også jod og plaster.
Fig 3
Gå til en printervenlig udskrift af instruktionen. Tast udskriv.


Text for Figure 3


With short end engaged in grove, push crank toward head and turn clockwise at the same time. Continue turning crank until short end of wire is completely wrapped around shaft. You will hear a "click" when this occurs. WARNING: When you cut the wire, hold the "tag" because it jumps far away and can do damage to your and others' eyes. Also wear glasses. Remember also iodine and plaster.

Sidste nyt: Når jeg fremstiller kondomspinner, bruger jeg de nye bøjler og de nye hægter med svirvler. De er lidt dyrere end de almindelige bøjler og hægter, men de kan naturligvis genbruges, hvis man ikke mister dem.

Der er to store fordele ved at bruge disse bøjler og hægter.

De nye bøjler: Man kan let udskifte spinnerbladet med en anden der er større eller mindre eller i anden farve.
Bøjlerne hedder "Clip n' Spin Clevis" og fås i 2 størrelser #1 - 4,7 x 4,6 mm & #2 - 6,15 x 6,1 mm. Jeg har begge størrelser, men det er kun den store der duer for mig. Jeg finder den lille størrelse for besværlig at bruge. Jeg kan ikke skifte blade ved åen med mine finger, må bruge en tang til hjælp og så ryger ideen med disse bøjler.

De nye hægter med svirvler: Krogen skiftes let med en anden krog og det er smart for os, der ind imellem skal fiske med kroge uden modhager.
Hægterne hedder "Sinker Hook w. Crane Swirvel" og fås i flere størrelser. Fabrikat OWNER model 52459. Jeg bruger størrelse #12 - #14 - #16. For Varde Å passer #14 og #16 bedst - lette (12g) til middel (20g) tunge spinner. #12 til svær (24g +) tunge spinner for kraftige elve i Sverige og Norge.

Kondomspinneren vist her er med blad #4 og krog u. modhager #8 vejer 16 gram og passer til Varde Å ved normal vandstand.
Kondomspinner med udskiftelige spinnerblade og kroge
Kondomspinner med udskiftelige spinnerblade og kroge

Spinnerblade alle i størrelse nr. 3
Spinnerblade alle i størrelse nr. 3
I øverste række ses flg. farver:

Messing, Nikkel, Hammered Messing, Hammered Nikkel, Hvid, Sort og Blå.

I nederste række ses flg. farver:

Grøn, Perlemor, Fluo Gul, Fluo Orange, Hot Pink, Fluo Rød og Selvlysende

Størrelsen på blad nr. 3 er 31 mm og total vægt af de 3 spinner som vist ovenfor er 7 g.

Se fisken fanget på Fluo Gul spinner.

Ovenfor ser du et udvalg af de spinnerblade, som vi bruger i Stensån og andre lignende åer af samme størrelse. For det meste anvender vi størrelsen nr. 3 i farverne Messing, Nikkel, Fluo Orange, Fluo Gul, Grøn, Perlemor og Selvlysende. Ønsker du selv at importerer disse spinnere fra USA, så kan du bestille dise over inernet adressen: Lure Parts Online. Hvis du leder på nettet, så søg på "Wire Forming Tools". Der kommer mange typer op, lige fra 100,00 DKK til 1.000,00 DKK.

Selv om jeg indsætter en svirvel i de hjemelavede spinnere, er muligheden for line-kink til stede. Ved at indsætte et blad af celluloid, som vist på billedet th afhjælpes line-kink næsten 100 %. Det er bedst at lave tre huller, hvor igennem linen trækkes.

Anden mulighed er at bøje et stykke plast eller tyndt blik omkring en svirvel.

Tredje mulighed er at indsætte et splitblylod i swirvlen.

Fjerde mulighed er at bøje et stykke blik omkring linen.

Jeg har endnu kun afprøvet første mulighed, og det virker efter hensigten. I vand med meget grøde/tang/blade er ingen af mulighederne velegnet, da det er med til at opsamle mere skidt foran spinneren.

Klik her på Jigspinner for at se et større udvalg af disse.
Anti-kink-blad til spinner

Anti-kink-blad til spinner

Hjemmelavet spinner med silketråde
Hjemmelavet spinner med silketråde
Prototypen af min jigspinner på 18 g
Prototypen af min jigspinner på 18 g
Tre hjemmelavede spinner med indsat svirvel
Tre hjemmelavede spinner med indsat svirvel
Her er en nyhed, som skal afprøves med en hjemmelavet spinner. Vi skal til Stensån i foråret 2010, hvor der er mange nedgænger, og vi vil se, om de vil sidde fast i silkesnoren. Hvis det virker så godt som til hornfisk, er det en fantastisk måde at fange fisk på. Fisken kan nænsomt genudsættes og der er ingen skade sket med mundtøjet. Så er spørgsmålet blot, sidder de blanke fisk godt nok fast i silkesnoren? Resultatet vil komme her på siden, når vi kommer hjem.

Så er spinneren med silkesnoren afprøvet i Stensån, og resultatet blev ikke som forventet. Ørrederne sad ikke fast i silkesnoren, jeg fik mange hug, men de faldt alle af, inden de kom på land. Dog mistede jeg ingen spinner i åens trærødder, men hvad hjælper det, når jeg heller ikke fik fisk.

På billedet i midten ses en prototype af en Jigspinner. Den er forsynet med en 3-krog uden modhager, da den skal afprøves i en af de Vestjyske Lakseåer. Den fiskes ikke helt på samme måde, som en "ægte" jigspinner, da denne ikke har et bevægeligt led mellem tråd og jighoved. Min prototype fiskes som en spinner, men med det formål at lave mere støj og turbulens i vandet for at tiltrække fiskene. (Laks og ørreder).

På billedet til højre ses de nye spinner i størrelse nr. 4 (12 g) og nr. 5 (14 g), som skal afprøves i Varde Å. Spinneren til venstre er købt til 40,00 kr. og er i størrelse nr. 4 (14 g). Spinneren i midten er hjemmelavet nr. 4 (12 g) pris 15,00 kr. Spinneren til højre er hjemmelavet nr. 5 (14 g) til 15,00 kr. Dog excl. indsat svirvel.

Tilbage til siden, hvor du kom fra.

Sådan her laver du din egen rejekrog for under 10,00 kr.

Billede og tegning af den originale Langå-Rejekrog
Billede og tegning af den originale Langå-Rejekrog
Jeg var en tur til Gudenåen for at prøve lykken efter laks med rejer. Det er meget irriterende at fiske med rejer for de falder hele tiden af krogen. Så da jeg så en færdig lavet rig til rejer - Langå Rejen 43,00 Kr.- måtte jeg naturligvis lav en selv. Jeg havde mit spinner sæt med, så det var en let sag, at sno en selv. Ovenfor ses en tegning med mål, så kan du også selv prøve. Billederne herunder viser, hvordan du gør det.
Billeder af min hjemmelavet rejekrog
Billeder af min hjemmelavet rejekrog
Fremgangsmåde uden ansvar: Brug 0,8 mm eller 1,0 mm syrefast rustfrit stålwire. 1,0 mm wire er meget svær at bukke og sno med værktøjet ovenfor. Klip to wirer af i følgende mål: Krogholder 160 mm og rejeholder 130 mm. Det første øje bukkes på krogholderen efter teksten i figur 1 ovenfor. Den lange ende af tråden op og 25 mm ned. Øjet laves efter teksten i figur 2 og 3. Med de valgte 25 mm ned kan man dreje ca. 3 gange inden det siger "klik", og der bliver således ingen afklip. En ø 8 mm perle (hvid) med 3 mm hul indsættes over snoningen og fæstnes med lyn epoxy. Du kan også vælge at lave det som på den originale rejekrog. Her bukkes "tjavsen" stramt om perlen ca. 5 mm op. Overskydende wire afklippes. ADVARSEL: Når du afklipper wiren, SKAL du holde på "tjavsen", for den springer langt væk og kan gøre skade på dine og andres øjne. Husk også jod og plaster. Denne løsning er dårlig, hvis perlen brister med træk fra en laks på 20 kg vil øjet rette sig ud og så farvel laks. Det var så krogholderen, og den gemmes til senere brug.

Nu laves øjet på rejeholderen på samme måde som ovenfor. Med 25 mm wire ned bliver der ingen afklip når "tjavsen" snoes 3 gange om hoved wiren. Buk wiren 90 grader så længden bliver 16 mm. Se billedet så retningen bliver korrekt.

Monter krogholderen med en ø 8 mm perle (orange) med 2 mm hul og indsæt rejeholderen som vist på billedet. Tilpas hullerne i perlerne efter den wire diameter som bruges. I krogenden laves et øje som beskrevet ovenfor med 25 mm wire ned. Så bliver total længden ca. 105 mm, hvilket passer til de store (kæmpe) skalrejer. I øjet sættes en god laksekrog og "tjavsen" snoes 3 gange om hoved wiren indtil du høre et "klik". Du kan naturligvis ændre på længden, så de mindre rejer også passer til rejekrogen. Det kan anbefales at bruge 1,0 mm wire, til 105 mm og 0,8 mm wire, hvis længden bliver meget mindre.

Rejeholderen tilpasses nu i længden til krogholderen. Rejeholderen skubbes helt tilbage mod krogen og den forreste ende afklippes, så den når op til den første perle (hvid). Det er meget vigtigt, at den spidse ende files rund, ellers stikker man sig under brug af rejekrogen. På nettet kan man købe en speciel wireklipper, som ikke klemmer wiren flad. Wiren stikkes nu gennem rejen fra hale til hoved og enden stikkes ind i den orange perle. Perlerne har jeg købt hos Nordicbeads 8 mm rund akrylperler varenr. 221122. Wiren hos Frederiksberg Fjederfabrik A/S.

Øjerne og snoning af wire foregår på samme vis, som beskrevet overfor under "Sådan her laver du dine egne spinnere".
To rejekroge 6 cm og 9 cm
To rejekroge 6 cm og 9 cm
Den lille rejekrog på 6 cm er tilpasset til de små skalrejer og er lavet med en wire på 0,8 mm. Den store rejekrog på 9 cm er tilpasset de mellem store skalrejer og er lavet med en wire på 1,0 mm. Bukning af forenden er lavet som på den originale rejekrog, men jeg har brugt en spinnerkrop i stedet for en perle. Den holder til laksen, samtidig giver den også en kastevægt, så man kan undgå ekstra lodder på fiskelinen. Hullet i spinnerkroppen skal lige tilpasses til to wire på 1,0 mm. Perlen er ø 10 mm med 2 mm hul.

En bemærkning til at fiske med rejer: Husk at det ikke er alle åer, som det er tilladt at fiske med rejer i. Jeg kender kun to åer, hvor jeg selv har været at fiske, Gudenåen og Ätran i Sverige. Den store krog med spinnerkrop ovenfor er velegnet til at fiske fra rejebroen (Laxbroen) i Ätran. Her er det ikke tilladt at kaste fra broen - underhåndskast anvendes - derfor er den ekstra kastevægt god i det lave strømførende vand.

Fluefisker kan omregne grains til gram og gram til grains her

Omregning mellem grains og gram

Godt endegrej til laks og havørreder i Stensån

Godt endegrej til laks og havørreder i Stensån

Tilbage til siden, hvor du kom fra.

Sådan her laver du en solid kastetat med orm

Fiskemetoder efter ål. Jeg vil henvise til denne web-site, som beskriver fiskemetoden med tat efter ål. Det var en metode, som vi brugte for 50 - 60 år siden i åen. En meget givtig metode, når man først fik lært at hive ålen roligt - men hurtigt - op af vandet og ind i båden. Jeg vil beskrive, hvordan man laver en kastetat til kystfiskeri. Normalt falder ormen af krogen, hvis man "drøner" agnet derud af. I princippet laves en kastetat på samme måde som en åletat, dog med den forskel, at der kun bruges 6 til 8 orm alt efter størrelse.

Tag 2 meter kinesertråd og tråd den på en nål. Brug 6 store regnorme - 8 mindre - stik nålen ind i regnormen 2 cm fra hovedenden og før nålen gennem regnormen og ud 2 cm fra bagenden. Der bliver således 2 tjavser per orm, som kan bevæge sig og tiltrække fiskene. Gør det samme med resten af regnormene. Lav en ring ved at vikle regnormene omkring 3 til 4 fingre på din hånd. Der skal være 2 tjavser på mindst 30 cm i hver ende af kinesertråden. Forklaringen kommer senere.

Tag en ny kinesertråd på 1 meter og før den gennem ormeringen et par gange, der hvor de to tjavser fra før er, bind et par knuder. Tråd nu din fiskeline på nålen fra før, stik den ind hvor knuder er. Fiskekrogen bindes nu på fiskelinen og krogen trækkes ind i centrum af ormeringen. De to tjavser fra før stikkes gennem øjet på krogen, fra hver sin side, og bindes derefter omkring ormeringen.
Jeg vil komme med billeder, så snart frosten er gået af jorden, så jeg kan grave nogle gode regnorm.

 
Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com